Till innehållet

Mötas och Må bra

Projektet drivs av: Riksförbundet FUB

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autism och som är över 50 år.

I projektet ska man utveckla nya sorters fysiska och digitala mötesplatser i syfte att bygga sociala nätverk och skapa gemenskap för att stärka den psykiska och fysiska hälsan hos målgruppen. Målgruppen får tillgång till aktiviteter som är anpassade och välkomnande.

Projektet drivs i nära samverkan med målgruppen som fungerar som referenspersoner i projektet. Ett material med samtalsstöd kring vardagsprat men även om sorg och död ska tas fram.

Projektet samverkar med och medfinansieras av Göteborgs stad, Södertälje kommun, Stockholms stad och Forum Carpe, och har även en nära samverkan med Autism Sverige, projektet SKILLS, Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges Kommuner och Regioner. Förhoppningen är att delar av projektet kan leva vidare hos dessa aktörer. Metodmaterialet kommer också kunna laddas ned kostnadsfritt efter projektet.

Beviljat belopp

7 086 096 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Beviljat belopp

7 086 096 kronor

Projektets tidstatus

5%

Projektet startade i oktober 2023 och avslutas i oktober 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Solna

Liknande projekt

  • Fotbollsgnistan- Gåfotboll

    Syftet med detta projekt är att uppmuntra till en levande och aktiv glesbygd där människor vill bo kvar och mår bra. Målet med projektet är att…

  • Seniorkul - idrott för äldre

    Projekt "Seniorkul" vill att äldre i Dalaregionen ska kunna prova olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med idrottsliv…

  • Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet

    Projektet vill utforma schackbaserade mötesprogram som främjar möten över generationsgränserna. Syftet är att kontakten mellan barn och deras mor-…

Sidan uppdaterades 2023-11-17.