Till innehållet

Mötas och Må bra

Projektet drivs av: Riksförbundet FUB

Beskrivning av projektet

Mötas och Må bra är Riksförbundet FUB:s nationella projekt finansierat av Arvsfonden. Projektets mål är att öka livskvaliteten och förbättra hälsan hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Projektet har följande samarbetspartners: Södertälje Kommun, Funktionsstöd Göteborg Göteborgs stad, Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska Downföreningen, Forum Carpe, Autism Sverige, Studieförbundet Vuxenskolan, LSS-SoL-hälsan Stockholms stad och Sensus. Projektet pågår i tre år.

Bakgrunden till projektet är att äldre personer med IF och/eller autism är en växande grupp i samhället som behöver fler anpassade insatser, något som till stor del saknas idag. Enligt statistik från Socialstyrelsen är nästan en tredjedel av de som har insatsen boende enligt LSS över 55 år. Inom kort kommer samhället att behöva planera för att tillgodose gruppens särskilda behov som åldrande medborgare.

Här fyller projektet Mötas och Må bra en viktig roll med sin unika kunskap och inblick i äldrefrågor kopplat till målgruppen. Projektet kommer att arbeta med kartläggning och utredande insatser både med personer inom målgruppen och med olika samarbetspartners, alla med stor kunskap inom sitt område. Projektet kommer att fungera vägledande med idéer, metoder och verktyg till organisationer, kommuner och beslutsfattare som arbetar med äldre med IF och/eller autism.

Under projektets gång kommer en rad olika insatser att genomföras som alla bidrar till att förbättra livskvalitén för äldre (personer som fyllt 50) med IF och/eller autism.

Projektet ska bland annat ta fram idéskrifter och metodkit som är gratis att använda för målgruppen och alla som jobbar med målgruppen. De kommer att tillhandahållas av Riksförbundet FUB.

Logotyp med tre tecknade figurer som möts med texten Mötas och må bra

Logotyp med tre tecknade figurer som möts med texten Mötas och må bra

Beviljat belopp

7 086 096 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Beviljat belopp

7 086 096 kronor

Projektets tidstatus

15%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i december 2026.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-19.