Till innehållet

Mötesglädje istället för ensamhet

Projektet drevs av: SPF Seniorerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos seniorer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Målgruppen kommer att involveras i arbetet genom de sex fokusgrupper som ska tillsättas runt om i landet. Förstudien som SPF Seniorerna i Kronoberg och förbundet tidigare har genomfört kommer att ligga till grund för fokusgruppernas fortsatta arbete.

Till en början kommer arbetet inledas i två kommuner med en förhoppning om att knyta till sig fler kommuner vartefter projektet pågår.

Den digitala mötesplatsen ska erbjuda ensamma seniorer att på ett enkelt sätt knyta nya kontakter med andra seniorer i samma situation. När applikationen är färdigutvecklad kommer SPF Seniorerna att ansvara för fortsatt drift och vidareutveckling.

Ladda ner appen

Appen Mötesglädje är lanserad. Den kan laddas ner från Appstore till din Iphone-telefon, eller från Google Play till din Android-telefon. Det är kostnadsfritt att ladda ner och använda appen. Klicka på länken nedan för att se projektets egen information om appen. Där finns även instruktionsfilmer.

Efter projektet

Under projekttiden har SPF Seniorerna samarbetat med två kommuner, Solna och Järfälla. Projektet blev tvungna att göra vissa förändringar i själva genomförandet när det visade sig att kommunerna missbedömt möjligheten att nå ut via hemtjänsten på grund av tidsbrist för hemtjänstpersonalen. Tillsammans med kommunerna har SPF Seniorerna hittat andra lösningar. I Järfälla gick uppdraget till den volontärsamordnare som gör hembesök till seniorer och i Solna gick uppdraget till en cirkelledare som besökte en träfflokal. Projektet har utvecklat en studiehandledning som anpassats till den app som tagits fram samt en komprimerad guide som lätt kan spridas till intresserade seniorer. Projektet har även genomfört en digital cirkelledarutbildning.

Den framtagna appen lever vidare och ingår nu i SPF Seniorernas ordinarie verksamhet och ansvar för appens fortlevnad, administration och förvaltning. I Järfälla kommer information och stöd av appen ges fortsättningsvis. Solna stad har tyvärr inte resurser att arbeta vidare med appen utan har i stället kontaktat den lokala föreningen inom SPF Seniorerna. Studieförbundet Vuxenskolan kommer fortsätta stödja cirkelledarna på det lokala planet och via SPF Seniorernas representanter i kommunernas lokala pensionärs- och seniorråd kommer man sprida information om appen till hemtjänsten.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2024.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Den egna berättelsen - om psykisk ohälsa och migration

    Genom projektet vill Hjärnkoll bryta fördomarna kring psykisk ohälsa, minska risken för stigmatisering och förenkla integrationen.

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

Sidan uppdaterades 2024-06-25.