Till innehållet

Mötesglädje istället för ensamhet

Projektet drivs av: SPF Seniorerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos seniorer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Målgruppen kommer att involveras i arbetet genom de sex fokusgrupper som ska tillsättas runt om i landet. Förstudien som SPF Seniorerna i Kronoberg och förbundet tidigare har genomfört kommer att ligga till grund för fokusgruppernas fortsatta arbete.

Till en början kommer arbetet inledas i två kommuner med en förhoppning om att knyta till sig fler kommuner vartefter projektet pågår.

Den digitala mötesplatsen ska erbjuda ensamma seniorer att på ett enkelt sätt knyta nya kontakter med andra seniorer i samma situation. När applikationen är färdigutvecklad kommer SPF Seniorerna att ansvara för fortsatt drift och vidareutveckling.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Stillhet för rastlösa

    Projektet ska utveckla en digital guide med animationer, tips och övningar som ska underlätta för personer med neuropsykiatriska…

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Digitala möten mellan sjukhusclowner och äldre personer med IF, autism och förvärvad hjärnskada

    I projektet utvecklas en metod för regelbundna digitala möten mellan clowner och äldre personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad och…

Sidan uppdaterades 2022-11-08.