Till innehållet

Mötesglädje istället för ensamhet

Projektet drivs av: SPF Seniorerna

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos seniorer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.

Målgruppen kommer att involveras i arbetet genom de sex fokusgrupper som ska tillsättas runt om i landet. Förstudien som SPF Seniorerna i Kronoberg och förbundet tidigare har genomfört kommer att ligga till grund för fokusgruppernas fortsatta arbete.

Till en början kommer arbetet inledas i två kommuner med en förhoppning om att knyta till sig fler kommuner vartefter projektet pågår.

Den digitala mötesplatsen ska erbjuda ensamma seniorer att på ett enkelt sätt knyta nya kontakter med andra seniorer i samma situation. När applikationen är färdigutvecklad kommer SPF Seniorerna att ansvara för fortsatt drift och vidareutveckling.

Ladda ner appen

Appen Mötesglädje är lanserad. Den kan laddas ner från Appstore till din Iphone-telefon, eller från Google Play till din Android-telefon. Det är kostnadsfritt att ladda ner och använda appen. Klicka på länken nedan för att se projektets egen information om appen. Där finns även instruktionsfilmer.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2024.

Beviljat belopp

8 526 470 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i februari 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

    Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

  • Friluftsliv för psykisk hälsa

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades 2024-01-08.