Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Projektet drivs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

Samsjuklighet innebär att det finns psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet utforskar hur stöd kan stärkas, söker förbättrad dialog mellan det offentliga och anhöriga samt utvecklar former för hur anhörigas kunskap och erfarenheter kan tas tillvara i vården.

Aktiviteter tillsammans med anhöriga består av fokus- och diskussionsgrupper samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma. Tillsammans med vård- och omsorg, ideella föreningar och anhöriga genomförs dialoger, workshops och brukarstyrda undersökningar. Efter projekttiden finns ett utvecklat och anpassat material samt utbildning för anhöriga till personer med samsjuklighet, studiecirklar fortsätter tillsammans med anhöriga och dialogen mellan vård, omsorg och anhöriga har stärkts.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-12-29.