Till innehållet

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Projektet drivs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för personer med samsjuklighet och deras anhöriga.

Samsjuklighet innebär att det finns psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet utforskar hur stöd kan stärkas, söker förbättrad dialog mellan det offentliga och anhöriga samt utvecklar former för hur anhörigas kunskap och erfarenheter kan tas tillvara i vården.

Aktiviteter tillsammans med anhöriga består av fokus- och diskussionsgrupper samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma. Tillsammans med vård- och omsorg, ideella föreningar och anhöriga genomförs dialoger, workshops och brukarstyrda undersökningar. Efter projekttiden finns ett utvecklat och anpassat material samt utbildning för anhöriga till personer med samsjuklighet, studiecirklar fortsätter tillsammans med anhöriga och dialogen mellan vård, omsorg och anhöriga har stärkts.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

25%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hälsoprojektet - för och av äldre

    Projektet syftar till ökad livskvalitet och minskad social isolering, ensamhet och depression hos äldre.

  • Inflytande i rättspsykiatrin

    Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Arbete görs på…

  • Mötesglädje istället för ensamhet

    Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

Sidan uppdaterades 2021-12-29.