Till innehållet

Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet

Projektet drivs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förbättra samhällets och vårdens stöd och insatser för anhöriga till personer med samsjuklighet.

Samsjuklighet innebär att det finns psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning i kombination med missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Projektet utforskar hur stöd kan stärkas, söker förbättrad dialog mellan det offentliga och anhöriga samt utvecklar former för hur anhörigas kunskap och erfarenheter kan tas tillvara i vården.

Aktiviteter tillsammans med anhöriga består av fokus- och diskussionsgrupper samt studiecirklar som främjar egenmakt och motverkar självstigma. Tillsammans med vård- och omsorg, ideella föreningar och anhöriga genomförs dialoger, workshops och brukarstyrda undersökningar. Efter projekttiden finns ett utvecklat och anpassat material samt utbildning för anhöriga till personer med samsjuklighet, studiecirklar fortsätter tillsammans med anhöriga och dialogen mellan vård, omsorg och anhöriga har stärkts.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Beviljat belopp

8 057 326 kronor

Projektets tidstatus

53%

Projektet startade i maj 2022 och avslutas i maj 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Mötesglädje istället för ensamhet

    Projektet ska utveckla en digital mötesplats (applikation) i syfte att motverka ofrivillig ensamhet, bryta isolering och öka livsglädjen hos…

  • Din egen hälsa

    Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med psykisk ohälsa att ta kommandot över sin egen fysiska och psykiska hälsa.

  • Friluftsliv för psykisk hälsa

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en modell som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

Sidan uppdaterades 2022-10-14.