Till innehållet

Mötesplats Texas

Projektet drevs av: Föreningen Urkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta upp en mötesplats för personer med Aspergers syndrom eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med fokus på arbete, fritid och hälsa.

Tillsammans med målgruppen och i samverkan med olika offentliga aktörer vill vi skapa en mötesplats för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på studier, arbete, fritid och hälsa. 

Mötesplats TExAs har som yttersta mål att deltagarna ska ta plats i samhället och känna tillhörighet. Det gemensamma målet för partnerskapet är att projektet inom en treårsperiod ska implementera insatserna och metoderna i detta projekt.

För många personer i vår målgrupp är struktur i vardagslivet och social träning oerhört viktigt. För att bryta utanförskapet är en viktig komponent bland annat att hitta en meningsfull fritid och att verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på deltagarens villkor.

Under hela projektets gång kommer deltagarna i Mötesplats TExAs att kontinuerligt utveckla och utvärdera projektet för att anpassa det så mycket som möjligt till deras behov. 

Mötesplats TExAs är ett samarbete mellan Föreningen Urkraft, Skellefteå kommun Stöd och Service, Gymnasiekontoret/VUX och Psykiatrin i Skellefteå, Samordningsförbundet, Föreningen Attention, LTU, CV, och Solviks folkhögskola. Andra samverkansparter är AF och FK i Skellefteå, Folkhögskolor, arbetsmarknadsinsatser och projekt m fl. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Skellefteå

Liknande projekt

  • Mer kraft och bättre ork

    Projektet ska göra träning möjlig och attraktiv för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

  • Växthuset

    Syftet är att bygga upp ett växthus som anställer personer med funktionsnedsättning som står långt ifrån arbetsmarkanden.

  • På Rätt Plats

    Föreningen ska utveckla en ny modell med taekwondo- och hapkidoinspirerad fysisk aktivitet, friskvård och social gemenskap för målgruppen äldre…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.