Till innehållet

Motivationslyftet för en bättre svensk skola

Projektet drevs av: Svenska SFL

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och anpassa ett motivationsprogram för elever i årskurserna 4–6 och gymnasieskolan som ska ge skolor hjälp att på ett strukturerat sätt arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap.

Syftet med projektet är att stärka elevers motivation och självkänsla. Svenska SFL ska under tre år utveckla och anpassa ett motivationsprogram, som idag vänder sig till elever i årskurserna 7–9, till att också passa elever i årskurserna 4–6 och gymnasieskolan. Programmet ger skolor hjälp att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt. Programmet är uppdelat i fem träningsmoduler. Även ett föräldrastöd ska utvecklas.

Efter projektet slut ska Svenska SFL tillsammans med samverkande skolor fortsätta att använda och utveckla motivationsprogrammet.

Elever deltar i utvecklingen av programmet genom ett ungdomsråd.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utvecklat ett elevprogram med tillhörande lärarhandledning för årskurserna 4 till 6 samt för gymnasieskolan. I projektet har man också utvecklat ett utbildningsprogram till all personal på skolor från årskurs 4 till gymnasieskolan samt ett manualbaserat föräldramaterial. Vid projektets slut arbetade drygt 60 skolor med motivationslyftet. Motivationslyftet är en metod i fem steg som syftar till att stärka skolans värdegrundsarbete samt att öka ungdomars motivation, självledarskap, förmåga till reflektion över sig själv och sin omgivning. Det ger eleverna verktyg för hur de kan tänka och agera i olika situationer i syfte att fortsätta jobba mot de mål de vill nå. Det innehåller också verktyg för välbefinnande och samarbete. Motivationslyftets elevprogram bygger på skolans styrdokument.

Organisationen Motivationslyftet by Star for Life driver verksamheten vidare tillsammans med de skolor som använder sig av metoden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i augusti 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i augusti 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-12-28.