Till innehållet

Motivationslyftet för förskolan

Projektet drivs av: Motivationslyftet by Star for Life

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att stärka förskolebarns självkännedom, grundtrygghet och sociala kompetens. I projektet utvecklas ett anpassat program till förskolebarn utifrån Motivationslyftets befintliga program för äldre skolbarn.

Programmet som utvecklas ska långsiktigt främja barns psykiska hälsa, hjälpa dem att bibehålla en positiv grundinställning till lärande och förebygga våld och destruktiva sätt att lösa konflikter. Projektet ska utveckla och testa ett arbetsmaterial och en modell där barn på ett främjande sätt tränas och utrustas med dessa färdigheter.

Målgruppen är främst förskolebarn i åldern 3-5 år, men projektet riktas även till deras pedagoger och barnens vårdnadshavare. För vårdnadshavare kommer ett digitalt inspirationsmaterial att utvecklas kring hur de kan bidra till barnets emotionella trygghet, självkänsla och kommunikationsförmåga. Samarbete sker med förskolor i två kommuner.

Efter projekttiden kommer förskolorna i kommunerna att använda programmet och materialet. Föreningen kommer att sprida programmet och materialet till fler kommuner och förskolor i hela landet.

Beviljat belopp

2 210 720 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

2 210 720 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Glädje utan gränser

    Projektet vill utveckla och tillgängliggöra nya metoder och material som tar bort språkliga och kulturella barriärer för barns möjligheter att få ta…

  • Det är mitt liv

    Barnrättsbyrån vill, tillsammans med föreningarna Maskrosbarn och Knas hemma, utveckla en modell vars syfte är att stärka placerade barns relationer…

  • Sprida kunskap

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

Sidan uppdaterades 2023-06-07.