Till innehållet

Motivationslyftet för lågstadiet

Projektet drevs av: Motivationslyftet by Star for Life

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

Programmet ska hjälpa barn att bibehålla en positiv studiemotivation och självuppfattning när det gäller den egna personen samt sin prestationsförmåga. Utöver det ska programmet stärka barns grundtrygghet, bygga en stark personlig värdegrund och träna den kreativa problemlösningsförmågan. Genom programmet får skolor möjlighet att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt.

Elever deltar i utveckling och genomförande genom ett ungdomsråd. Äldre elever genomför och leder flera övningar med de yngre eleverna. Projektet utvecklar även ett material för pedagoger och ett föräldrastöd.

Efter projekttiden kommer deltagande skolor att driva verksamheten på egen hand. Motivationslyftet by Star for Life kommer att erbjuda och utveckla motivationsprogrammet tillsammans med samverkande skolor.

Efter projektet

Projektet ledde till att det finns ett lågstadieprogram med arbetsmaterial och pedagogisk handledning. En strategi för ämnesintegration av Motivationslyftet på lågstadiet har utvecklats, där all undervisning integrerar självledarskapsträning i kombination med kunskapsförmedling. Ett inspirationsmaterial för pedagoger har också tagits fram. Dessutom har ett omfattande arbete bedrivits för att lyfta fram betydelsen av barns psykiska hälsa och motivation genom självledarskap.

Verksamheten lever vidare genom att organisationen fortsätter arbeta med metoden och materialet för lågstadiet. De skolor som har medverkat i projektet fortsätter driva modellen efter projekttiden. I dag finns cirka 60 skolor som använder Motivationslyftet för olika åldersgrupper. Programmet för de yngre årskurserna som har utvecklats i projektet kommer att spridas till såväl skolor som redan använder modellen för äldre elever som nya skolor som är intresserade av att börja med modellen. 

Beviljat belopp

1 985 996 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022.

Beviljat belopp

1 985 996 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om…

Sidan uppdaterades 2023-06-01.