Till innehållet

Motivationslyftet för lågstadiet

Projektet drivs av: Motivationslyftet by Star for Life

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

Programmet ska hjälpa barn att bibehålla en positiv studiemotivation och självuppfattning när det gäller den egna personen samt sin prestationsförmåga. Utöver det ska programmet stärka barns grundtrygghet, bygga en stark personlig värdegrund och träna den kreativa problemlösningsförmågan. Genom programmet får skolor möjlighet att arbeta med värderingar, motivation, självkänsla och självledarskap på ett strukturerat sätt.

Elever deltar i utveckling och genomförande genom ett ungdomsråd. Äldre elever genomför och leder flera övningar med de yngre eleverna. Projektet utvecklar även ett material för pedagoger och ett föräldrastöd.

Efter projekttiden kommer deltagande skolor att driva verksamheten på egen hand. Motivationslyftet by Star for Life kommer att erbjuda och utveckla motivationsprogrammet tillsammans med samverkande skolor.

Beviljat belopp

1 985 996 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2023.

Beviljat belopp

1 985 996 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2023.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Jag är ett barn. Jag har rättigheter.

    Syftet med projektet är att stärka barns och ungas kunskap om sina rättigheter samt förebygga kränkningar gentemot målgruppen.

  • The New Normal

    Projektet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ger vårdnadshavare kunskap och verktyg för att kunna stärka och stötta barn gällande exponering…

  • Vi har alla rättigheter

    Syftet med projektet är att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och vuxna i förskola och anpassad skola.

Sidan uppdaterades 2020-12-23.