Till innehållet

Motorburen ungdom - en del av Fryshuset

Projektet drevs av: Avd 1270 Stiftelsen Fryshuset

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap, genom att inkluderas i samhället och på sin ort och möjliggöra för de unga att bli en samhällsresurs.

Syftet med projektet är att tillgodose motorintresset bland ungdomar som befinner sig i utanförskap. Genom projektet kommer ungdomarna inkluderas i samhället och på sin ort och möjliggöra för de unga att bli en samhällsresurs. Fryshuset kommer att skapa trygga mötesplatser för unga med motorintresse där ungdomarna kan utöva sin passion genom att själva utforma verksamheten, utveckla och delta i utbildningar samt arbeta. Verksamheten innebär att unga möter vuxna som lyssnar och är positiva förebilder, som kan inspirera ungdomarna till att både utveckla sitt intresse och sig själva. Den huvudsakliga målgruppen för projektet är unga 13–25 år med intresse för motor till exempel A- och EPA-traktorer och bilar. Projektet kommer att bedrivas i Borlänge, Broby och Torsås.

Efter projektet

Projektet ledde till att verksamhet nu bedrivs i Torsås, Avesta, Östra Göinge och Oskarshamn. Återkommande inslag har varit bland annat garageträffar, event/arrangemang och utbildning.

Det är många i målgruppen som uttrycker att projektet gett dem en mer meningsfull fritid. Ledare i projektet bekräftar att många unga vuxit och blivit stärkta både som individer och grupp. Tjejer har fått starkare självförtroende och vågar ta mer plats i garagemiljöerna. Unga i målgruppen uttrycker också att ”buskörandet” blivit mindre i byn tack vare projektets dialoger.

Verksamheten lever vidare på de olika orterna på olika sätt. I Avesta har målgruppen startat en förening, där deltagarna är aktiva medlemmar och styrelsemedlemmar. De kommer fortsätta jobba som funktionärer för olika föreningar för att försöka få ihop hyran till garaget. Det finns ett etablerat samarbete med Avesta kommun och de kommer att fortsätta göra riktade lovaktiviteter för motorburna ungdomar. På den öppna mötesplatsen i Torsås kommer man fortsätta arbeta med särskilda aktiviteter för de motorintresserade ungdomarna och man hoppas på ett IOP med kommunen. Målgruppen är med och utformar vilken typ av verksamhet det blir genom ”unga gör och vuxna möjliggör”. I Östra Göninge finns ett IOP med kommunen, här är garaget en del av den öppna mötesplatsen och målgruppen kommer att fortsätta meka och fixa i garaget som en fritidsmotorgård. Också i Oskarshamn drivs projektet vidare tillsammans med kommunen genom ett IOP.

En viktig faktor för överlevnaden är också metoden som tagits fram i projektet. Fryshuset står nu redo med verktyg och kompetens att samarbeta med nya kommuner kring målgruppen, uppger de.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ParaMe

    Projektet ska ta fram och utveckla ett nytt digitalt verktyg, ParaMe, för att underlätta och möjliggöra mer idrottande för målgruppen barn och unga…

  • Korpen Matchmaker

    Projektet ska utveckla en ny modell för hur man spelar matcher och räknar resultat inom Korpen utifrån insikten att allt fler barn och unga idag…

  • Jag Kan Cykla

    Projektet ska testa och vidareutveckla en amerikansk metod som möjliggör för målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar att lära…

Sidan uppdaterades 2023-02-10.