Till innehållet

Motorprojektet i Vimmerby

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Beskrivning av projektet

Att möta motorintresserade ungdomar, och erbjuda mötesplatser där de kan kanalisera sitt starka motorintresse. Genom möten och dialog där vuxna och ungdomar möts och där ungdomar kan utvecklas och får växa.

Målet med projektet är att möta motorintresserade ungdomar genom att erbjuda mötesplatser där de kan kanalisera och utveckla sitt starka motorintresse. Målgruppen för projektet är bilintresserade unga män och kvinnor i åldern 16 - 25 år som själva kör eller åker med som passagerare. Genom möten och dialog där vuxna och unga möts ska projektet stärka ungdomarna och bidra till ökat självförtroende och god självkänsla. Därmed ska steget in i vuxenlivet och arbetslivet underlättas, i synnerhet för unga som haft det svårt i skolan. Mötesplatserna som planeras är flera: ett garage, tävlingar, föreläsningar, gruppdiskussioner. Projektet vill dessutom komma åt den ”kultur” av buskörning som vuxit sig starkt på orten under flera generationer och det finns en ambition om att projektet ska utveckla en modell som andra orter med liknande problem skulle kunna ta efter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Vimmerby

Liknande projekt

  • Vimmerbymodellen

    ”VIMMERBYMODELLEN” Ett integrationsarbete där ensamkommande killar utvecklar mötesplatser och nätverk som bidrar till en trygg och meningsfull…

  • Nybyggnation av nya cykelleder Vimmerby 3:1

    Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter till cykling för barn och unga som har efterfrågat fler möjligheter till cykelträning.

  • Mångkulturell ungdomsledarakademi

    Folkbildarna i Värmland ska utveckla en mångkulturell ledarskapsakademi för unga i åldern 14 till 20 år i stadsdelen Kronoparken i Karlstad för att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.