Till innehållet

Mouth Club - unga debattambassadörer

Projektet drivs av: Hangool Fundation

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att lyfta fram unga förebilder och styrkan i muntlig kommunikation samt vikten av social kompetens i såväl vardag som yrkesliv.

Målet är att utveckla en utbildningsmodell för unga debattambassadörer, ledare och kommunikatörer med fokus på retorik.

Målgruppen är ungdomar i åldern 15 - 25 år. Inom projektet ska ett kursmaterial med både praktiska workshops, teorier kring retorik och kommunikation utvecklas tillsammans med målgruppen. Ungdomarna är med och formar utbildningen samt utbildas till debattambassadörer och ledare. Deltagarna får förutsättningar att planera och genomföra egna så kallade mouth clubs, workshops och events för fler ungdomar.

Fokus under aktiviteterna är positivitet, lyssnande och acceptans. Efter projektet är avslutat ska föreningen tillsammans med Medborgarskolan fortsätta att utbilda unga debattambassadörer genom den nya utbildningsmodellen tillsammans med de unga nya ledarna.

Beviljat belopp

3 565 110 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

3 565 110 kronor

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • Barns och ungas rätt till begravningsplatsen - En levande plats för kunskap, inflytande & demokrati

    Projektet ska utveckla en metod genom vilken barn och unga får upptäcka och lära sig mer om begravningsplatser och begravningstraditioner.

  • Cool Green Deal

    Projektet ska utveckla nya metoder för att minska global uppvärmning, värna miljön och samtidigt skapa nya gröna jobb. Målgruppen för projektet är…

  • Demokratiforum

    Projektet Demokratiforum syftar till att förbättra arbetsmiljön i skolan – för alla. Ett forum utvecklas där både den fysiska och den psykosocial…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.