Till innehållet

Mouth Club - unga debattambassadörer

Projektet drivs av: Hangool Fundation

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att lyfta fram unga förebilder och styrkan i muntlig kommunikation samt vikten av social kompetens i såväl vardag som yrkesliv.

Målet är att utveckla en utbildningsmodell för unga debattambassadörer, ledare och kommunikatörer med fokus på retorik.

Målgruppen är ungdomar i åldern 15 - 25 år. Inom projektet ska ett kursmaterial med både praktiska workshops, teorier kring retorik och kommunikation utvecklas tillsammans med målgruppen. Ungdomarna är med och formar utbildningen samt utbildas till debattambassadörer och ledare. Deltagarna får förutsättningar att planera och genomföra egna så kallade mouth clubs, workshops och events för fler ungdomar.

Fokus under aktiviteterna är positivitet, lyssnande och acceptans. Efter projektet är avslutat ska föreningen tillsammans med Medborgarskolan fortsätta att utbilda unga debattambassadörer genom den nya utbildningsmodellen tillsammans med de unga nya ledarna.

Beviljat belopp

3 565 110 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Beviljat belopp

3 565 110 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i maj 2023.

Kontakt

Ort
Kista

Liknande projekt

  • Prata projekt

    Prata projekt syftar till att ge målgruppen unga 12 - 25 år utökade och muntliga verktyg för att uttrycka sina projektidéer för att på så vis få…

  • Tamam Luna

    Syftet med projektet är att ungdomar som identifierar sig som HBTQ+ och icke-vita ska få en bättre psykisk hälsa, tillgång till trygga möten, ett…

  • Samhällsförbättrande Organiserade Unga (SOU)

    Syftet med projektet är att öka barns och ungas kunskap om, inflytande och delaktighet i statliga offentliga utredningar och remissrundor.

Sidan uppdaterades 2020-06-03.