Till innehållet

Much More Music

Projektet drivs av: Next Generation Producers

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg och ska verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli producenter och aktörer inom musikbranschen.

Projektet Much More Music handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg. Projektet vill verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli producenter och aktörer inom musikbranschen. Det handlar om att lära målgruppen att klara karriären inom musikbranschen genom bland annat utbildning med fokus på praktisk kunskap, utbildningar i entreprenörskap och kunskapsöverföring mellan erfarna och mindre erfarna samt för att skapa en mentalitet som bidrar till inkludering och uppmuntran, människor emellan. Utöver detta kommer deltagarna att anordna en avslutningskonsert där de presenterar sitt material live, men även kunna släppa sin musik på en digital plattform. De deltagare som har utbildats på mer avancerad nivå kommer därefter att ha möjlighet att delta som mentorer för nästkommande grupp. Projektet ska skapa ett community och plattform som erbjuder ett tänk där man genom att hjälpa sig själv, kan och vill hjälpa andra framåt. De kommer arbeta fram en modell som är skalbar och innehåller moment primärt baserad på ”peer-to-peer” och mentorskap, utöver utbildning, nätverk och verktyg. Den primära målgruppen är tjejer 13–25 år i främst socioekonomiskt utsatta områden.

Projektet överlever genom spridning av metoder och aktiva nätverk med och för målgruppen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.