Till innehållet

Mulier Fortis

Projektet drivs av: Real Fighter Sällskap

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka unga tjejer som befinner sig i ett utanförskap som kan vara ett resultat av att de befinner sig i en snäv social miljö och aldrig lärt sig att ta plats.  

Projektets syfte är att stärka unga tjejer som befinner sig i ett utanförskap som kan vara ett resultat av att de befinner sig i en snäv social miljö och att de aldrig lärt sig att ta plats. Detta ska uppnås genom att tjejerna lär sig att interagera med tjejer från andra sociala grupper, får ta initiativ till att planera och genomföra aktiviteter och efterhand ha mod att engagera sig i aktiviteter utanför gruppen exempelvis på skolor, fritidsgårdar eller i föreningslivet. Metoden kommer att tas fram och prövas i Lund och Varberg för att sedan implementeras på dessa orter men även spridas över landet.

Efter avslutat projekt

Under projektets gång har cirka 200 tjejer i åldern 13-17 år lärt sig att interagera med tjejer från andra sociala grupper, planerat och genomfört olika aktiviteter minst en gång i veckan. Det har varit en stor bredd på aktivitetern - allt från skogspromenader till att delta i arrangerandet av stora evenemang.

Målen har uppfyllts i olika grad för olika individer i projektet och individers deltagande har varierat från att ha varit med sporadiskt under bara en termin, till att ha varit mycket aktiva hela projektperioden. De tjejer som varit i projektet en längre tid har nått allt större självständighet och initiativförmåga vart efter. Modellen som tagits fram kommer att fortsätta inom föreningens reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Lund

Liknande projekt

  • Allierad

    Projektet ska skapa en metod för att härbergera det engagemang som många unga känner idag.

  • Gemaket (tidigare Systerskap)

    Syftet med projekt Systerskap är att stärka nyanlända tjejer och unga kvinnor genom att öka deras delaktighet, skapa mötesplatser samt möjliggöra…

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

Sidan uppdaterades 2020-07-07.