Till innehållet

Multianläggning på Svensbyn

Projektet drevs av: Svensby Sportklubb

Beskrivning av projektet

Svensby sportklubb ska bygga en multiarena med yta för konstgräs, parkour/hinderbana, klättervägg, beachvolleyplan, boulebana, kombinerad tennis/basketplan, utegym och skate/kickbikeområde.

Svensby sportklubb ska bygga en multiarena vid Bäckvallen i Svensbyn med yta för konstgräs, parkour/hinderbana, klättervägg, beachvolleyplan, boulebana, kombinerad tennis/basketplan, utegym och skate/kickbikeområde. Projektet ska göra det möjligt för alla barn och ungdomar från byn och Fagerviks flyktingförläggning samt närliggande byar som Böle, Lillpite och Sjulnäs att utöva spontanidrott i olika former.

Efter projektet

Genom att utveckla området Bäckvallen som var en fin mötesplats för aktiva fotbollsspelare så finns det nu en multianläggning som kan fungera för alla andra. Anläggningen innehåller: skate-/kickbike område, parkour/hinderbana/klättervägg, utegym, multiarena med konstgräs, kombinerad tennis- och basketplan, beachvolleybollplan, boulebanor samt en umgängesplats med grillplats, bord och bänkar (det sistnämnda har inte bekostats från arvsfondsmedel).

Samarbetet inom byn med ideella krafter har varit i särklass det mest positiva under arbetets gång. Många nya vänskaper har skapats både under projekttiden och efteråt genom att man träffas på anläggningen i större utsträckning. Barn och unga har varit med och tyckt till om vad området skulle innehålla och Svensbyns skola (6-9 år) som ligger i direkt anslutning nyttjar området dagligen. På sommarhalvåret med alla aktiviteter som angetts ovan och på vinterhalvåret med skridskoåkning. På kvällarna samlas barn och unga samt föräldrar som stannar och tränar när något av barnen är på fotbollsträning exempelvis. Pensionärer har startat träningsgrupper på utegymmet och träffas regelbundet – dock ej under pandemin.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2017.

Kontakt

Ort
Svensbyn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-20.