Till innehållet

Multisporthall för livsstilsidrotter i Spelefanten 7-1 i Kalmar kommun

Projektet drivs av: Kalmar Klätterklubb

Beskrivning av projektet

Klättring, skate och parkour under samma tak! En ny multisporthall för livsstilsidrotter byggs i Kalmar. Tillsammans skapar vi en modern sportanläggning för möten, träning, spontanidrott och glädje.  

Genom att samla klättring, parkour, skate, bmx, inlines och kickbike under ett och samma tak vill vi skapa en mötesplats för alla med intresse för livsstilsidrotter. Vi vill erbjuda en modern träningsanläggning där alla, oavsett ålder, etnicitet eller fysiska förutsättningar kan finna en meningsfull träning och aktiv fritid. Anläggningen ska locka fram nyfikenheten hos besökarna att på ett säkert sätt prova på de olika idrotterna och främja spontanidrott. Med  en säker och modern inomhusanläggnignarna för klättring, skate och parkour ökar mångfalden bland föreningsverksamheten i Kalmar och föreningarna Kalmar klätterklubb, Free Motion Parkour och Active 0480 kan genom detta samarbete möta det ökade intresset för sporterna hos kommunens barn och ungdomar.  Föreningarna har sedan tidigare ett samarbetar genom projektet MOBI.

Att skapa alternativ till klassiska idrotter med hjälp av ändamålsenliga lokaler. Att skapa en mötesplats för unga människor med intresse för livsstilsidrotter. Att främja spontanidrotten genom att erbjuda flera aktiviteter under samma tak.  Att tillgängliggöra idrotterna för alla. Att öka mångfalden bland föreningsverksamheten i kommunen. Att erbjuda generationsöverskridande träningsmöjligheter. Att öka samverkan mellan olika idrotter och förbund. Att öka stimuli hos ungdomar som rör sig mellan idrotter. Att erbjuda samma möjligheter för tjejer och killar. Att aktivera större målgrupper. Att erbjuda säkra träningsförhållanden. Att modernisera idrottsrörelsen och stödja nya växande spontanidrottsformer.

Föreningarna samarbetar med Kalmar kommun och har tecknat ett hyresavtal för de kommande tio åren. Driften av lokalen kommer att finansieras genom föreningarnas medlems- och träningsavgifter.

Projektet ger föreningarna möjlighet att erbjuda barn och ungdomar möjlighet att prova och utöva andra sporter än de klassiska. Vi kommer samarbeta med idrottslärare i kommunens skolor för att ge dem möjlighet att utnyttja lokalerna. Genom MOBI-projektet finns ett stort intresse för våra sporter bland barn och ungdomar. Med de nya lokalerna kommer alla föreningarna bättre kunna möta det intresse som finns i kommunen för våra idrotter.  

Projektet är ett samarbete mellan: Free Motion Parkour, Jack Lundqvist, tel: 070-295 03 92 Active 0480, Magnus Sörman, tel: 070-323 73 57 Kalmar Klätterklubb, Oscar Borg, tel: 073-159 99 86 Kalmar kommun, Föreningsutvecklare, Kaja Halleen-Holmström, tel: 0480-45 06 07 Smålandidrotten, Lucas Nilsson, tel: 070-508 91 03

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.