Till innehållet

Music Passion

Projektet drevs av: Skara kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syfte är att skapa en metod och en arbetsform med hjälp av musik för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer med en kognitiv funktionsnedsättning.

Syfte är att skapa en metod och en arbetsform i omsorgsförvaltningen i Skara kommun för att främja hälsa, socialt deltagande och en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Vi vill vara en del i "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016". Dagens unga vuxna har behov, önskemål och intressen som gör att vi vill och måste förändra vårt arbetssätt och innehåll i omsorgsverksamheten. Vi vill med detta projekt arbeta in nya arbetssätt och metoder som leder till en innehållsrik och utvecklande vardag samt aktiv fritid för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Målsättning är att arbeta fram en metod som personal kan använda i sitt vardagliga arbete som stärker och motiverar en person med kognitiv funktionsnedsättning till bättre hälsa, livskvalitet, kommunikation och delaktighet.  Att man skapar ett socialt och lärande forum med hjälp av musik som utgångspunkt.

Omsorgsförvaltningens ledning och politiker är mycket positiva till projektet och samarbetet. Music Factory är en viktig samarbetspartner då de står för fantastiska lokaler samt kunskapen när det gäller musik. Forskningsdelen har vi samarbetar med Skaraborgsinstitutet för forskning och utveckling. Samarbete förs även med deltagarna, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) samt studieförbundet vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Skara

Liknande projekt

  • Antologi

    Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland ska genom sitt projekt Antologi tillsammans med medlemmar och andra personer med Hepatit C skriva fram…

  • Lighthouse en mötesplats för skapande integration

    Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig…

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.