Till innehållet

Musik som Brobyggare

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg

Beskrivning av projektet

Med musik som verktyg för anhöriga, volontärer och personal skapas ett gemensamt synsätt som vänder på bilden av den demenssjuke som en del av en grupp till en enskild individ med unika behov. Syftet är bland annat att skapa ett ökat välbefinnande.

Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande för personer med demens. Målet är att, med en unik och samordnad utbildning kring musik som brobyggare för anhöriga, volontärer och personal, skapa ett gemensamt synsätt. Synsättet som vänder på bilden av den demenssjuke från att vara en del av en grupp till att vara en enskild individ med unika behov som kan mötas med musik som verktyg. Metoden är tredelad; utbildning, implementering och utvärdering.  Utbildningen erbjuds till anhöriga, volontärer och personal och innehållet är både teoretiskt och praktiskt. Omvårdnad Gävle ansvarar för arbetssättets fortlevnad och utveckling inom den egna verksamheten. SV, Demensföreningen, Demensförbundet och SPF Seniorerna står för spridningen av metoden.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Vilja

    Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.