Till innehållet

Musik som brobyggare hemma

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska vidareutveckla den metod som utvecklats inom arvsfondsprojektet Musik som brobryggare, och flytta den från vård- och omsorgsboenden till hemmiljön.

Genom att använda musik och sång ska kommunikationen med personer med demenssjukdom underlättas. Härigenom ska vardagliga moment som exempelvis personlig hygien eller sänggående underlättas. Utöver personer med demenssjukdom spelar närstående och bekanta en viktig roll i projektet då dessa ska coachas, utbildas och bli förtrogna med metoden. Tillsammans med samverkansparterna, bland annat SPF Seniorerna och Gävle demensförening, kommer Studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg att förvalta och sprida metoden efter projektets avslut. Projektets mål är att:

 • utbilda handledare som gör besök i hemmet och introducerar metoder och verktyg
 • introducera musikverktyget till anhöriga, närstående och bekanta till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet
 • använda musikverktyget med 40 personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet
 • 60 anhöriga, närstående och bekanta till personer med demenssjukdom som bor i det egna hemmet använder musikverktyget vid exempelvis personlig hygien, förflyttning, kommunikation och så vidare.

Efter projektet

Projektet ledde till att en tidigare framtagen metod vidareutvecklades för att även fungera för de ur målgruppen personer med demens som ännu bor hemma. Metodmaterial har tagits fram. Närstående, föreningsliv och personal i demensvården har utbildats i hur musik kan användas som kommunikationsmedel i möten med personer med demenssjukdom.

Verksamheten lever vidare genom att projektägaren tar ansvar för förvaltning, vidareutveckling och spridning av metodmaterialet samt för fortsatt utbildningsverksamhet. Samverkansparterna fortsätter att använda och sprida metoderna inom ramen för sina respektive verksamheter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i december 2021.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

 • Gatans rum

  Söderhamns konstförening vill tillsammans med unga, skapa en helt ny mötesplats och ett metodprogram med konsten som redskap, utveckla ett…

 • Musik på Gården

  Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten,…

 • Utbilda utbildarna

  Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med…

Sidan uppdaterades 2022-05-30.