Till innehållet

Musikfabriken

Projektet drivs av: Sensus studieförbund

Beskrivning av projektet

På Musikfabriken kan alla människor musicera, oavsett ingångskunskaper och fysiska förutsättningar. Här kan personer med olika funktionsnedsättningar bygga instrument och skapa stor musik. Här musicerar deltagarna utifrån lust och känsla.

Ett projekt där personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar bygger instrument och skapar stor musik med enkla medel. 

På Musikfabriken kan ALLA människor musicera, oavsett ingångskunskaper och fysiska förutsättningar. 

På Musikfabriken musicerar deltagarna utifrån lust och känsla, mer än utifrån intellekt. 

På Musikfabriken förädlar varje person sitt unika uttryck och finner nya förutsättningar, för att skapa musik med ett eget konstnärligt värde.

Musiken betyder särskilt mycket för personer med olika funktionsnedsättningar som:

 • ofta har begränsad autonomi (självständighet) - musiken blir ett medel för att stärka känslor av kontroll, kompetens och bygga självförtroende
 • uppbyggnaden av identitet och självbild
 • de mest effektiva strategierna för att påverka sinnesstämningar
 • öka energin på kort sikt och minska spänningar i kroppen
 • källa till positiva känslomässiga upplevelser, som kan minska känslor av ensamhet och erbjuda tröst i många situationer.

Målet är:

 • att alla deltagare bygger ett instrument som får växa fram under ljud- och byggprocessen
 • att varje instrument är anpassat till varje enskild deltagare
 • att deltagarna erövrar nya kunskaper när de bygger sina instrument
 • att styra bort tänket där fokus på att inte spela ”fel” är större än att spela något som känns bra
 • att skapa instrument som aldrig blir fel, som alltid skapar fin musik
 • att skapa demokratisk musik som ALLA kan spela. Till och med du! 

Projektet kommer även att spridas till verksamheter som har anknytning till referensgruppens deltagare, vilka är: Musikmuseet, Resurscenter Kulturskolan Stockholm, SMOK (Sveriges musik och kulturskolor) och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

  Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips,…

 • Anhörigprojektet

  Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig…

 • Bra mat för alla

  Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

Sidan uppdaterades 2021-05-06.