Till innehållet

Musikfabriken

Projektet drivs av: Sensus studieförbund

Beskrivning av projektet

På Musikfabriken kan alla människor musicera, oavsett ingångskunskaper och fysiska förutsättningar. Här kan personer med olika funktionsnedsättningar bygga instrument och skapa stor musik. Här musicerar deltagarna utifrån lust och känsla.

Ett projekt där personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar bygger instrument och skapar stor musik med enkla medel. 

På Musikfabriken kan ALLA människor musicera, oavsett ingångskunskaper och fysiska förutsättningar. 

På Musikfabriken musicerar deltagarna utifrån lust och känsla, mer än utifrån intellekt. 

På Musikfabriken förädlar varje person sitt unika uttryck och finner nya förutsättningar, för att skapa musik med ett eget konstnärligt värde.

Musiken betyder särskilt mycket för personer med olika funktionsnedsättningar som:

 • ofta har begränsad autonomi (självständighet) - musiken blir ett medel för att stärka känslor av kontroll, kompetens och bygga självförtroende
 • uppbyggnaden av identitet och självbild
 • de mest effektiva strategierna för att påverka sinnesstämningar
 • öka energin på kort sikt och minska spänningar i kroppen
 • källa till positiva känslomässiga upplevelser, som kan minska känslor av ensamhet och erbjuda tröst i många situationer.

Målet är:

 • att alla deltagare bygger ett instrument som får växa fram under ljud- och byggprocessen
 • att varje instrument är anpassat till varje enskild deltagare
 • att deltagarna erövrar nya kunskaper när de bygger sina instrument
 • att styra bort tänket där fokus på att inte spela ”fel” är större än att spela något som känns bra
 • att skapa instrument som aldrig blir fel, som alltid skapar fin musik
 • att skapa demokratisk musik som ALLA kan spela. Till och med du! 

Projektet kommer även att spridas till verksamheter som har anknytning till referensgruppens deltagare, vilka är: Musikmuseet, Resurscenter Kulturskolan Stockholm, SMOK (Sveriges musik och kulturskolor) och FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Scen medis 5

  Projektet ska etablera en funkisscen i Stockholm, Scen Medis 5. Den ska drivas av personer med lätt intellektuell funktionsnedsättning.

 • Seniorboende - Trygghetsboende för teckenspråkiga döva och dövblinda

  Detta projekt ska bygga upp ett teckenspråkigt seniorboende +55 i Hässelby samt också bygga upp ett trygghetsboende i teckenspråksmiljö i Skärholmen.

 • Sjung mitt liv

  Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

Sidan uppdaterades 2021-05-06.