Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Musikschlaget arrangörslyft

Projektet drivs av: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utbildningen ska genomföras i anslutning till Musikschlaget, som är en melodifestival för musiker med funktionsnedsättning som arrangeras årligen av Studieförbundet Bilda tillsammans med Kooperativet Maitraiders. Musikschlaget har åtta deltävlingar och en riksfinal.

Arrangörsutbildningen kommer att innehålla delar som:

  • projektledning
  • marknadsföring
  • värdskap
  • säkerhet
  • ekonomi
  • utvärdering
  • tillgänglighet.

Målgruppens kunskaper från utbildningen kommer direkt till nytta när deltagarna får arrangera delfinaler och genomföra tillgänglighetsinventeringar av tävlingslokalerna.

Utbildningen kommer att fortleva inom ramen för arrangemanget Musikschlaget samt spridas som studiecirkel av Bilda och lokala brukarföreningar för att kunna tillämpas på olika typer av evenemang. Varje medverkande Folkets Hus-förening fortsätter arbetet utifrån en plan som tagits fram i projektet och i vilken målgruppens inflytande och delaktighet i den fortsatta verksamheten tydliggjorts.

Beviljat belopp

2 460 870 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

2 460 870 kronor

Projektets tidstatus

44%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-08.