Till innehållet

Musikschlaget arrangörslyft

Projektet drivs av: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en arrangörsutbildning av, med och för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Utbildningen ska genomföras i anslutning till Musikschlaget, som är en melodifestival för musiker med funktionsnedsättning som arrangeras årligen av Studieförbundet Bilda tillsammans med Kooperativet Maitraiders. Musikschlaget har åtta deltävlingar och en riksfinal.

Arrangörsutbildningen kommer att innehålla delar som:

 • projektledning
 • marknadsföring
 • värdskap
 • säkerhet
 • ekonomi
 • utvärdering
 • tillgänglighet.

Målgruppens kunskaper från utbildningen kommer direkt till nytta när deltagarna får arrangera delfinaler och genomföra tillgänglighetsinventeringar av tävlingslokalerna.

Utbildningen kommer att fortleva inom ramen för arrangemanget Musikschlaget samt spridas som studiecirkel av Bilda och lokala brukarföreningar för att kunna tillämpas på olika typer av evenemang. Varje medverkande Folkets Hus-förening fortsätter arbetet utifrån en plan som tagits fram i projektet och i vilken målgruppens inflytande och delaktighet i den fortsatta verksamheten tydliggjorts.

Beviljat belopp

2 460 870 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Beviljat belopp

2 460 870 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2020 och avslutades i juli 2023.

Kontakt

Liknande projekt

 • Magasin iMAGO

  Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

 • Sjung mitt liv

  Projektet ska utveckla en modell för hur boende på äldreboenden i Stockholm kan uppmuntras att arbeta med berättande, skapande och generationsmöten.

 • Dansvariation – att leda och dansa tillsammans

  Genom projektet Dansvariation – att leda och dansa tillsammans (tidigare kallat: På Egna Ben) får dansare och dansintresserade med intellektuell…

Sidan uppdaterades 2020-06-08.