Till innehållet

Musiksupporten

Projektet drevs av: Stiftelsen Fanzingo

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa möten mellan musikintresserade unga och professionella aktörer från musikbranschen, för att unga från socioekonomiskt utsatta områden lättare ska kunna ta plats i en mer inkluderande och representativ musikbransch.

En viktig del i projektet är att skapa en digital plattform som en kommunikationskanal mellan målgruppen-, samarbetsorganisationerna Fanzingo, Nobo och Changers Hub och musikbranschen. Inom projektet kommer man att utveckla och genomföra workshops och kurser samt producera musikvideos medmera. Metoden lyfter fram tre centrala begrepp; uppsökande, förankring och medvetandegörande. I projektet utgår man från organisationernas lokala förankring och de ungas egen delaktighet och behov i uppbyggnad av projektets aktiviteter. I de tre projektorganisationerna arbetar personer som själva har förankring i målgruppen.

Målet är att starta upp musikstudioverksamhet i Botkyrka, etablera möteplatser för målgruppen för bl.a. kurser och utbildning samt skapa en strukturerad talangutveckling tillsammans med organisationer inom musikbranschen.

Efter projekttiden tar de tre samarbetsorganisationerna över ansvaret för projektet med ekonomiskt stöd av Botkyrka kommun.

Efter projektet

Projektet ledde till att man utvecklade metoder att nå och utbilda unga i musikproduktion och arrangemang, samt att man utvecklade mötesplatser mellan unga och musikbranschen.

Musikstudioverksamheten fortsätter med kommunal finansiering och sprids dessutom till fritidsgården Albys Hjärta. Den medskapande metod som utvecklats i projektet ska spridas till alla partners i Tim Bergling Foundations nätverk genom utbildning av Fanzingo-pedagoger. Arbetet med att länka samman musikbranschen och unga drivs delvis vidare genom YOU+, med Fryshuset som huvudpart, och genom föreningen Musiksveriges arbete där Musiksupporten främst kommer bidra i frågor som rör utbildning och mötesplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Norsborg

Liknande projekt

  • Publikcoacher för dövkulturen

    Projektet ska förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av…

  • Jag - den jag är

    Projektet ska utveckla en konstnärlig metod där nyanlända döva och döva som varit i Sverige lite längre arbetar med scenkonst och kreativt skapande…

  • Kördelux

    Kördelux är en kör för funktionsnedsatta som är öppen för alla personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Med hjälp av projektmedlen…

Sidan uppdaterades 2023-11-25.