Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Något har hänt - om att må bättre efter sexuellt våld

Projektet drivs av: Forum SKILL

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning, ska få stärkta förutsättningar till trygghet, integritet och sexuell hälsa samt verktyg för att hantera våld, utsatthet och kränkningar av personliga gränser.

Tillsammans med målgruppen vill man utveckla metoder, arbetssätt och verktyg i syfte att prata om utsatthet med en främjande och stärkande utgångspunkt. Projektet ska utmynna i:

  •  Sex kortfilmer på temat våld, som ska vara verktyg för att öppna och fortsätta samtal om våld.
  •  Diskussionsmaterial och övningar kopplade till filmerna
  •  Ett webbaserat spel för primär målgrupp
  •  En hemsida för spridning av filmer, diskussionsmaterial/-metoder och webbspel
  •  En trycksak med fokus på erfarenheter av att ta sig vidare i livet efter att ha varit utsatt för våld.

Projektet avslutas med en nationell konferens på temat, där filmerna har premiär och materialen samt hemsidan presenteras. Dessutom görs en workshops-turné för att nå även de som inte kan resa till en konferens. Efter projekttiden kommer materialet att leva vidare på hemsidan samt att filmer och metoder kommer att integreras i föreningens etablerade utbildningsverksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-03-15.