Till innehållet

Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en digital plattform.

Centret ska samla relevant kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt.

Målgrupp är personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och närstående samt professioner som möter målgruppen. Målgruppen kommer att vara central för den samverkande process som ska användas för att ta fram informationsmaterial och verifiera att det fungerar. De bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap som jämställs med professionell. Informationen ska tillgänglighetsanpassas utifrån målgruppens behov. Efter projekttiden ska kompetenscentret drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i mars 2025.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Tryggare vardag - ett metodutvecklingsprojekt av, för och med personer med Parkinsons sjukdom

    Projektet syftar till att stärka målgruppen fysiskt och psykiskt. Framför allt har projektet fokus på olika falltekniker.

Sidan uppdaterades 2022-07-04.