Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Nationellt kompetenscenter förvärvad hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada. Centret ska i huvudsak drivas som en digital plattform.

Centret ska samla relevant kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt.

Målgrupp är personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och närstående samt professioner som möter målgruppen. Målgruppen kommer att vara central för den samverkande process som ska användas för att ta fram informationsmaterial och verifiera att det fungerar. De bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap som jämställs med professionell. Informationen ska tillgänglighetsanpassas utifrån målgruppens behov. Efter projekttiden ska kompetenscentret drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

3%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-11-10.