Till innehållet

Nationellt kompetenscentrum förvärvad hjärnskada

Projektet drivs av: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med flera aktörer bygga upp ett nationellt kompetenscentrum för förvärvad hjärnskada. Centrumet ska i huvudsak drivas som en digital plattform.

Centrumet ska samla relevant kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser, om behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer/vägledningar som utvecklas nationellt och regionalt.

Projektets målgrupper är personer med förvärvad hjärnskada, anhöriga och närstående samt professioner som möter personer med förvärvad hjärnskada. Gruppen personer med förvärvad hjärnskada kommer att vara central för den samverkande process som ska användas för att ta fram informationsmaterial och verifiera att det fungerar. De bidrar med erfarenhetsbaserad kunskap som jämställs med professionell. Informationen ska tillgänglighetsanpassas utifrån målgruppens behov.

Efter projekttiden ska kompetenscentrumet drivas vidare av samverkansparter och andra intressenter.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i mars 2025.

Beviljat belopp

8 787 725 kronor

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i april 2022 och avslutas i mars 2025.

Liknande projekt

  • Peer Support

  • Hjärna- Må bra

    Projektets syfte är att utveckla arbetsmodeller där erfarenhetsbaserad kunskap från personer med förvärvad hjärnskada bättre tas tillvara och…

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

Sidan uppdaterades 2023-04-21.