Till innehållet

Nätkoll - trygghet på nätet för barn och unga med NPF

Projektet drivs av: Attention Hisingen-Kungälv

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka kunskapen om nätanvändning bland barn och unga med neuropsykatrisk funktionsnedsättning.  

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillhör internetgenerationen och precis som andra ungdomar söker de upplevelser, kontakter och bekräftelse på nätet. Attention samlar bland annat barn och unga med ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom och OCD, men också närstående vuxna. Medlemmar i Attention vittnar om att unga med NPF far illa på olika sätt, både utanför nätet och på nätet. De kan ha svårt att läsa av signaler, värdera kontakter på nätet, sakna konsekvenstänk och riskerar därför att råka illa ut. Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de positiva aspekterna av att använda nätet för någon som kanske har svårt att ta och behålla sociala kontakter utanför nätet. Många vuxna vet heller inte alltid vad som pågår på nätet och kan känna en osäkerhet. De söker kunskap och verktyg för att bättre kunna vara ett stöd för sina barn med NPF och förebygga negativa erfarenheter.

Målet med Nätkoll är att öka den generella kunskapen om internetanvändning bland barn och unga med NPF, öka medvetenheten om risker och en eventuell utsatthet och förmedla strategier och metoder så att barn och unga med NPF och närstående vuxna känner sig tryggare. Projekt Nätkoll vill samtidigt öka och bevara en positiv närvaro och goda kontakter på nätet genom att stärka barn och unga med NPF och deras egna strategier. Vid projektets slut skall det finnas informations- och metodmaterial anpassade dels till barn och unga med NPF, dels till närstående vuxna. Vi menar att det är viktigt att barn och vuxna har en gemensam kunskapsgrund att stå på. Material och metoder skall också vara anpassade i sin utformning så att de passar målgruppen.

Metodmaterialet kommer att spridas via Attention Riks kanaler (webb etc), men också via Attentions lokalföreningar som kommer att utbildas inom projektet för att därefter kunna hålla egna utbildningar för sina medlemmar. Projektets samverkansparter kommer också att kunna sprida information inom sina verksamheter och i sina nätverk.

Projektet kommer att arbeta nära målgruppen och önskar att barn och unga med NPF och närstående vuxna skall kunna vara delaktiga i projektets alla faser. Målgruppen kommer att bidra med erfarenheter och ha inflytande bl a via en webbenkät, referens- och fokusgrupper och skrivcirklar. Längre fram i projektet kommer de vara viktiga som testpersoner så det slutgiltiga metodmaterialet blir just det material som behövs. Medlemmar i Attentions lokalföreningar kommer också att utbildas i att använda materialet.

Projekt Nätkoll har flera samverkanspartners, bl a representanter för Statens medieråd, Studieförbundet Vuxenskolan, medieforskare vid Umeå universitet, polis, personal från Barnhuset i Göteborgs kommun, ATSUB, SPSM och nätvandrare från Svenska Kyrkan. Alla kommer att bidra med viktig kunskap utifrån sina kompetensområden. Under projektets gång kan samarbetet komma att utökas med andra verksamheter. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Västra Götalandsregionen, men även nationellt

Liknande projekt

  • Samspel - Våldsprevention genom spel

    Sverok ska i samarbete med MÄN för jämställdhet genomföra ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för att jobba med våldsprevention för barn…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Aktion som metod

    Projektet ska utveckla en nyskapande systematisk metod för att utifrån barns och ungas individuella upplevelser kunna belysa och utmana de…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.