Till innehållet

Natur- och friluftsorientering 65+

Projektet drivs av: Rehns BK

Beskrivning av projektet

Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är avancerad.

Modellen ska tas fram tillsammans med äldre personer, nybörjare såväl som erfarna orienterare. För att nå målgruppen samverkar projektet med föreningar som samlar målgruppen.

Orienteringsaktiviteterna ska inte bedrivas i tävlingsform utan ha fokus på hälsofrämjande och sociala faktorer. Projektet avser bidra till gemenskap och nya kontakter samt göra deltagarna tryggare i att vistas i naturen. Projektet ska använda IT-relaterade appar och program som deltagarna får utbildning i.

Under projektet ska ledare från målgruppen utbildas så att de kan vidmakthålla aktiviteterna inom föreningen efter projektet. Det sista projektåret ska modellen spridas till andra orienteringsdistrikt i Sverige och fortlever på så sätt genom målgruppens egna engagemang runt om i landet.

Beviljat belopp

3 294 854 kronor

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i juli 2022 och avslutas i juli 2025.

Beviljat belopp

3 294 854 kronor

Projektets tidstatus

69%

Projektet startade i juli 2022 och avslutas i juli 2025.

Kontakt

Ort
Bollnäs

Liknande projekt

  • Svea på Stolfabriken & andra livsberättelser

    I projektet ska äldre personer intervjua andra äldre om deras tidigare yrkesliv.

  • Mångfaldens trädgård

    Projektet vill tillsammans med äldre personer anlägga en skogsträdgård enligt permakulturens principer.

  • Kaffe & Vänner

    Projektet ska utveckla en samverkansmodell med uppsökande verksamhet och en mötesplats i Alvesta för äldre från 65 år i syfte att motverka…

Sidan uppdaterades 2023-04-28.