Till innehållet

Naturguider för kognitiv tillgänglighet ”Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer”

Projektet drivs av: Vattenverkstaden ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Tillsammans med målgruppen, dagliga verksamheter, pedagoger och experter på natur ska en tillgänglig guideutbildning och guideturer utvecklas. Projektet ska ta fram sinnesstimulerande och upplevelsebaserade metoder som ska användas i utbildningen och i guideturerna. Målgruppen utbildas till guider och guidar andra ur målgruppen och i förlängningen även andra grupper.

Efter projektet ska det finnas ett koncept med utbildning och guideturer. Målgruppen fortsätter att hålla i guidningar inom ramen för daglig verksamhet och i samarbete med medverkande naturområden. Guidningarna kommer erbjudas grupper inom kommunala verksamheter som andra dagliga verksamheter, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Nya guider utbildas genom peer-to-peer metoden med stöd från föreningen och samarbetsorganisationer.

Beviljat belopp

6 040 100 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

6 040 100 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-21.