Till innehållet

Naturguider för kognitiv tillgänglighet ”Sinnesbad i natur- och kulturmiljöer”

Projektet drevs av: Vattenverkstaden ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte och mål är att göra natur- och kulturområden kognitivt tillgängliga för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

Tillsammans med målgruppen, dagliga verksamheter, pedagoger och experter på natur ska en tillgänglig guideutbildning och guideturer utvecklas. Projektet ska ta fram sinnesstimulerande och upplevelsebaserade metoder som ska användas i utbildningen och i guideturerna. Målgruppen utbildas till guider och guidar andra ur målgruppen och i förlängningen även andra grupper.

Efter projektet ska det finnas ett koncept med utbildning och guideturer. Målgruppen fortsätter att hålla i guidningar inom ramen för daglig verksamhet och i samarbete med medverkande naturområden. Guidningarna kommer erbjudas grupper inom kommunala verksamheter som andra dagliga verksamheter, skolor, gruppboenden och äldreboenden. Nya guider utbildas genom peer-to-peer metoden med stöd från föreningen och samarbetsorganisationer.

Efter projektet

Projektet har skapat tillgängliga sinnes- och naturupplevelser tillsammans med målgruppen. Sinnesträdgårdar och -stigar finns nu hos dagliga verksamheter samt i Torups rekreationsområde. Projektet har tagit fram ett interaktivt miljöspel och en inspirationsfilm om att vara utomhus. Målgruppen har utbildats till naturguider som guidar andra ur målgruppen. På ett mer individuellt plan så har många deltagare utvecklats som personer av att guida andra samtidigt som engagemanget för natur och miljö har ökat.

Sinnesträdgårdarna lever vidare i de dagliga verksamheterna som fortsätter använda dem och genomföra guidade turer. I Torups rekreationsområde drivs sinnesstigen vidare av kommunen. Målgruppen är med och utbildar nya guider. Vattenverkstaden har fått i uppdrag av Region Skåne att utveckla tillgängligheten på Skåneleden tillsammans med målgruppen. Från Malmö stad har Vattenverkstaden fått ett extra stöd för att tillsammans med målgruppen förbättra den kognitiva tillgängligheten i Malmö Folkets Park.

 

 

Beviljat belopp

6 040 100 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

6 040 100 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Skola till arbete (fd Övergång skola arbetsliv)

    Projektet syftar till att underlätta övergången mellan skola och arbete för unga med synnedsättning.

  • Projekt Exa(k)t

    Målet med projektet är att skapa vägar in på arbetsmarknaden för akademiker som just avslutat sin utbildning, lever med psykisk ohälsa och står nära…

Sidan uppdaterades 2024-05-23.