Till innehållet

Naturlig mötesplats för alla

Projektet drevs av: Tälje Skog och ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Projektet syftar till att stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling. Inom projektet ingår bland annat att ta emot skolklassbesök, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i socialtjänstens program för arbetsrehabilitering.

Innehållet i dagarna på Stall Bergtorp fylls av äventyrspedagogik där man jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur. Medverkande skolor ser möjligheter att nå vissa uppnåendemål i de olika skolformernas läroplaner, till exempel biologi och idrott. Praktikplatserna innehåller ansvar och delaktighet vid skolklassbesöken och att vara behjälpliga med gårdens alla göromål. Projektet omfattar även öppet hus samt prova-på-aktiviteter.

Efter projektet

Projektet ledde till att ca 6000 barn och ungdomar besökte Stall Bergtorp under projekttiden, antingen klassvis eller som praktikanter. Här kunde skolklasserna ha utomhus undervisning, besöka djuren, få lära sig mer om naturen i dess rätta miljö samt få delta i äventyrspedagogik. Man har även kunnat erbjuda praktikplats till elever från särgymnasier och elever med anpassad studiegång, samt till ungdomar som deltar i socialtjänstens program för arbetsrehab. Praktikanterna har tagit emot skolklassbesöken och själva fått hålla i olika aktiviteter med besökarna.

Verksamheten lever vidare genom att det mesta finns kvar men i något mindre omfattning.

Foucault särgymnasiums fastighetsprogram kommer att fortsätta komma till stall Bergtorp. Det blir en del av deras praktiska utbildningsplats.

Stall Bergtorp har skrivit ett avtal med arbetsförmedlingen genom jobb och utvecklingsgarantin så ungdomar som står långt från arbetsmarknaden kan fortsätta att komma från AF.

Distriktets verksamhetsledare kommer ta emot skolklasser på stallet men i mindre omfattning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Södertälje

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-02.