Till innehållet

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper

Projektet drevs av: RFSL Stockholm

Beskrivning av projektet

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor med syfte att skapa en tryggare skolmiljö.

Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) arbetar stärkande med gymnasieelever som vill organisera sig på sin skola med fokus på HBTQ-rättigheter, antirasism och genusfrågor. Syftet med projektet är att genom att stödja de elever som vill arbeta mot begränsande normer på sin gymnasieskola öka tryggheten i skolmiljön. I första hand för HBTQ-personer, men i förlägningen för samtliga elever.   

Vi finns till både för de elever som redan har en skolgrupp och de som är sugna på att komma igång på sin skola.  Vi erbjuder eleverna processledning kring att hitta former för organisering, vilka aktiviteter man kan göra på sin skola och hur man kan driva sina frågor i relation till ledningen på skolan. Vi arrangerar också träffar mellan aktiva elever för erfarenhetsutbyte och pepp! Projektet startade år 2014 med målet att nå ut till 5 gymnasieskolor i Stockholms län under år 1. Behovet av projektet visade sig vara större än vi beräknat och under projektets första år har vi träffat ca 150 elever från 15 olika gymnasieskolor i Stockholm. 

Under 2014 har NNSG haft stort fokus på att nå ut till gymnasieelever och forma projektet utefter aktuella behov och förutsättningar för elevers organisering. Genom att utgå från ungas verklighetsbild skapas ett projekt som i praktiken kan integreras i elevers skolengagemang. Därigenom skapas förutsättningar för att skolgrupper etableras på skolorna och blir en del av elevernas engagemang på skolan, vilket kan liknas vid elevkårer och elevråd som finns kvar på skolan även när eleverna i gruppen byts ut.   Ett samarbete med RFSL Ungdom har utvecklats och stärkts under projektets förstå år, vilket är en viktig del i arbete med att skapa goda förutsättningar för NNSG:s fortlevnad i egenskap av ungdomsorganisation. Under år ett i projektet har det pågått ett arbete med att utveckla projektets hemsida, vilken kommer att fungera som plattform för skolgruppers organiserings.

Målgruppen har haft stort inflytande över projektets genomförande genom referensgruppsträffar och genom att vi vid andra träffar har frågat om vilka behov deltagarna har i relation till att stärka engagemang på skolan och vilket stöd som de önskar att NNSG ska erbjuda. Utifrån det har vi formulerat vad NNSG erbjuder. Under träffarna har eleverna fått möjlighet att identifiera vilka problem som finns på skolan och vilka aktiviteter som de som grupp önskar göra, utifrån deras verklighetsbild och förutsättningar har de själva valt vilka aktiviteter som de önskar göra och vi stödjer dem i det. Eftersom vi tidigt märkte att det främst var elever från innerstadsskolor som sökte sig till projektet väntade vi med att starta upp referensgruppsträffarna till hösten för att under våren aktivit arbeta med att nå ut till en bredd av elever. Därigenom har vi lyckats skapa referensgrupper utifrån en bred representation som lyfter och bidrar med erfarenheter, perspektiv och feedback till projektet utifrån olika infallsvinklar. Vi har medvetet sökt och lyckats nå elever som tidigare inte varit en del av RFSLs nätverk. Utifrån de behov och problem som lyfts fram i olika grupper utvärderar vi våra metoder och anpassar dem ytterligare för att på bästa sätt vara ett stöd för elevernas organisering.

Under projektets första år har NNSG varit i kontakt med och träffat ett flertal nätverk, organisationer och aktörer som verkar inom ramen för projektets fokusområden. En del av dessa har utvecklats till närmare samarbeten medan andra möten har varit i syfte att kartlägga och skapa en dialog med aktörer som är relevanta för projektet. Därigenom kan NNSG också förmedla kontakt till andra aktörer när det behovet uppstår i  vissa skolgrupper. Under året har vi bland annat haft en workshop tillsammans med Lås upp och träffat Skolverket, Sveriges Elevkårer SEKO, Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF), DEMO-projektet på LSU och Mångkulturellt centrum för att nämna några.  Ett utökat samarbete har utvecklats med BlatteQueers i Film drivet av Interfem finansierat av MUCF. Projektet skapar kortfilmer utifrån erfarenheter av unga HBTQ tjejer och transpersoner som även blivit utsatta för rasism. Genom samarbetet utbyts kunskap och det metodmaterial som utvecklas i projektet kommer även att användas i NNSG. För deltagare i BlatteQueers i Films som vill engagera sig på sin skola kring frågorna erbjuds även stöd av NNSG.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Inkludera flera

    I dagens Sverige är ungdomsarbetslösheten hög samtidigt som behovet av ledare för barn som lever i eller riskerar utanförskap är stort. Inkludera…

  • Ekonomisk förståelse för unga

    Ekonomisk förståelse för unga är ett projekt som går ut på att förse skolor i Sverige med ett läromedel som utvecklar elevernas förmåga att göra…

  • Unga engagerar unga

    Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att deras makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som på…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.