Till innehållet

Neighbourhood

Projektet drevs av: Ulriksbergskyrkan

Beskrivning av projektet

Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet.

Målsättningen är att projektet ska ge ungdomar mellan 13-21 år förbättrade skolresultat, utbildning, ledarträningar och ökade möjligheter att få arbete och en väg in i föreningslivet. Bland annat kommer man att ta fram en motiverande och inspirerande app liknande de mobilspel som unga är vana att spela. Där kan unga få i uppdrag att göra läxor, praktik och/eller ledarträning som genererar poäng, vilka de sedan kan använda för att köpa en plats till events/aktiviteter som arrangeras. Verksamheten som tas fram kommer att drivas vidare av kyrkan och dess samarbetspartners.
Med detta tilläggsbeslut kommer projektet att utöka till en heltids ungdomstjänst redan år ett samt kunna utveckla designen av den mobilapplikation som ska tas fram i projektet.

Projektets syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott synsätt gentemot samhället och livet. Målsättningen är att projektet ska ge ungdomar mellan 13-21 år förbättrade skolresultat, utbildning, ledarträningar och ökade möjligheter att få arbete och en väg in i föreningslivet. Bland annat kommer man att ta fram en motiverande och inspirerande app liknande de mobilspel som unga är vana att spela. Där kan unga få i uppdrag att göra läxor, praktik och/eller ledarträning som genererar poäng, vilka de sedan kan använda för att köpa en plats till events/aktiviteter som arrangeras.

Efter projektet

Drygt 100 ungdomar har deltagit i projektet som bland annat lett till att:

 • alla ungdomar har getts möjligheten att gå ut med fullständiga betyg genom att närvara på läxhjälpen.
 • 11 unga har gått från ofullständiga till fullständiga betyg.
 • 50 unga har varit närvarande vid ledarskapsdagarna.
 • 47 unga har gjort arbetspraktik.
 • 26 deltagare har fått sommarjobb eller annan tjänst via projektet och dess nätverk.
 • 24 unga har fått hjälp med att övningsköra och erbjudits möjligheten att ta sina B-körkort (OBS dock inte med arvsfondens medel).

Det har tagits fram en minidokumentär om projektet https://youtu.be/j72Fq0vMYb0

Vidare har det tagits fram flera kortare filmer om projektet

https://www.youtube.com/watch?v=9vR80aRvwGw

https://www.youtube.com/watch?v=1ARbeg-rWjs

 

Projektet har en följeforskning från Linnéuniversitetet men resultaten från det arbetet är inte klart vid projektets slutrapportering.

Verksamheten lever vidare i kyrkans regi där kommunen och näringslivet är finansiärer –men modellen har fått stor spridning redan under projektet. Bland annat har fyra andra städer inlett förstudier under projektets sista år förankrat i ett intresse att starta egna lokala NBH, en av vilka har sitt slut i januari 2023. Utöver dessa fyra har ytterligare 5–6 städer påvisat ett intresse för att kopiera verksamheten. Man har även intressenter i fyra andra länder med ekonomiska förutsättningar för att starta liknande verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Liknande projekt

 • Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

  Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att…

 • Resurscenter Safe Space Malmö

  Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

 • Varför så x-trem

  Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig…

Sidan uppdaterades 2023-04-03.