Till innehållet

Neighbourhood i Västerås

Projektet drivs av: Ansgarsförsamlingen i Västerås

Beskrivning av projektet

Syfte och mål med projektet är att unga, 15-21 år i två socioekonomiskt utsatta områden i Västerås, ska få förbättrade skolresultat, utbildning, ledarskapsträningar och ökade möjligheter att få arbete samt en väg in i föreningslivet. Metoden som ska användas för detta har tagits fram av ett tidigare arvsfondsprojekt i Växjö benämnt Neighbourhood. Under projektet ska metoden utvecklas och anpassar till förutsättningarna i Västerås.

Genom den applikation som tagits fram i Växjö kommer målgruppen bland annat att få i uppdrag att göra läxor, praktik och/eller ledarträning som genererar poäng, vilka de sedan kan använda för att köpa en plats till events/aktiviteter som arrangeras. Metoden ingår i följeforskning vid Linnéuniversitetet och ska efter projektets slut implementeras i Västerås.

Beviljat belopp

5 316 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

5 316 000 kronor

Projektets tidstatus

2%

Projektet startade i juli 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-27.