Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Neutral ungdom deltar

Projektet drivs av: Neutrala Ungdoms Föreningen (NUF)

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till barn och ungdomar i Norra Biskopsgården och deras föräldrar. Det ska ge innanförskap istället för utanförskap, minska det isolerade livet i stadsdelen. Neutrala UF vill vara med och förändra!    

Med våra projekt och våra samarbeten vill vi bryta utanförskapet och istället erbjuda ett innanförskap.

Neutrala Ungdomsföreningen, med utgångspunkt från sin ordinarie verksamhet, kan ta ett helhetsgrepp som verkligen erbjuder ungdomarna i stadsdelen en meningsfull fritid, utvecklingsmöjligheter, nätverk, trygghet och ett sammanhang där deras erfarenheter har ett värde, där deras röster räknas och där de får verktyg för att höras. Då kan man verkligen göra skillnad - på riktigt!

Projektet erbjuder en vitamin injektion och en möjlighet att växla upp. En kompetensutveckling och ett växande. Tanken är att de externa handledarna fasas ut under projekttiden och föreningens egna medlemmar fasas in. Den ordinarie verksamheten sköter föreningen själva och vill fortsätta med. 

Innehållet i projektet har tagits fram för att motsvara medlemmarnas önskemål och som dokumenterats i den Framtidsverkstad som gjorts.

Samarbeten finns med flera lokala aktörer och de samarbetspartners som ingår i projektet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2012 och avslutades i augusti 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg - Biskopsgården
Sidan uppdaterades 2020-06-02.