Till innehållet

Newcomers Youth 2.0

Projektet drevs av: RFSL Ungdom

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen.

Projektet syftar till att tillsammans med unga nyanlända hbtq-personer utveckla metoder och verktyg som leder till bättre mottagande och bemötande av målgruppen.  Målgruppen är unga nyanlända hbtq-personer 15-25 år. Sekundär målgrupp är personer, myndigheter och aktörer som möter målgruppen. Projektet ska utveckla en ny metod som heter Creative Change där teater och performancekonst används som verktyg för förändring. Aktiviteter för att skapa delaktighet och inflytande består av utveckling och genomförande av en interaktiv föreställning, workshops, nätverksträffar med myndigheter, läger, konferenser, kreativa grupper för redaktion och skapande. Projektet resulterar i en handbok för nyanlända ungdomars organisering inom hbtq-rörelsen, en tidsskrift och en föreställning som sprider information och budskap ur ett intersektionellt perspektiv.

Projektets mål är att stärka ungdomarna i deras organisering och egenmakt samt öka kunskapen och vikten av ett intersektionellt perspektiv hos myndigheter, beslutsfattare och allmänheten.

Efter projektet är avslutat fortsätter verksamheten genom att ungdomarna och organisationen använder och sprider nya verktyg och metoder för påverkan och förändring.

Efter projektet

Projekte tog fram en egen rapport om målgruppens situation, vars innehåll och slutsatser sprids till flera aktörer som möter unga newcomers. Projektet har haft dialogmöten och ingått i olika nätverk. RFSL Ungdom har under projektet kunnat bidra med mycket kunskap både externt och internt genom att skapa egna informationskällor.

Deltagare i projektet har genom självstärkande aktiviteter, skapande workshops och peer-to-peer-workshops blivit mer trygga och öppna med sin identitet. Pandemin försvårade arbetat med att sätta upp en teaterföreställning, men istället utvecklades Creative change-metoden genom produktion av en musikvideo, som spridits på olika events.

Verksamheten lever vidare dels genom RFSL Ungdoms ordinarie verksamhet Newcomers Youth, dels genom att ungdomarna kan organisera sig och skapa fortsatt engagemang inom organisationens pågående arbete. Producerat material och film som har tagits fram finns tillgängligt att ta del av på föreningens webbplats www.newcomersyouth.se.

Dialogen med aktörer, bland andra Migrationsverket upprätthålls.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

    Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

  • Process Kedjan i Kriminalvården

    Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2023-07-11.