Till innehållet

Newcomers Youth (tidigare We just want to be happy)

Projektet drevs av: Ungdomsförbundet för homosexuellas bisexuellas transpersoners och queeras rättigheter

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående.

Syftet med projektet är att öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående. Projektet riktar sig i första hand till asylsökande och nyanlända hbtq-personer mellan 15-25 år, men även till personer och organisationer som genom sin yrkesverksamhet eller engagemang kommer i kontakt med och har som uppgift att stödja målgruppen. Projektet innehåller flera olika delar. Ungdomarna kommer att utveckla och delta i kapacitetsstärkande verksamheter i form av workshops, utbildningar, samtalsgrupper och läger.

Målgruppens kunskap om sina egna rättigheter ska öka:

 • genom att olika verktyg utvecklas för att tillvarata dessa rättigheter,
 • genom att ta fram informationsmaterial
 • genom att etablera ett telefon- och chattstöd.
Målgruppens rättssäkerhet ska öka:
 • genom att projektet tar fram utbildningar om deras situation.
  Utbildningarna kommer att riktas främst till tolkar, jurister och gode män.
Därtill är ambitionen att målgruppen ska uppfatta RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation som är anpassad för och stöttar dem och som erbjuder olika sociala mötesplatser.

Efter projektet är det tänkt att verksamheten ska leva kvar inom RFSL Ungdom.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Demokratiodling

  Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

 • Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

  Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda…

 • Process Kedjan i Kriminalvården

  Process Kedjan är ett arbetssätt riktat till ungdomar i åldrarna 18-24 år inom Kriminalvården. Arbetsverktyget är coachning och alla PK-coacher har…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.