Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Newcomers Youth (tidigare We just want to be happy)

Projektet drivs av: Ungdomsförbundet för homosexuellas bisexuellas transpersoners och queeras rättigheter

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående.

Syftet med projektet är att öka unga nyanlända hbtq-personers psykiska och fysiska välmående. Projektet riktar sig i första hand till asylsökande och nyanlända hbtq-personer mellan 15-25 år, men även till personer och organisationer som genom sin yrkesverksamhet eller engagemang kommer i kontakt med och har som uppgift att stödja målgruppen. Projektet innehåller flera olika delar. Ungdomarna kommer att utveckla och delta i kapacitetsstärkande verksamheter i form av workshops, utbildningar, samtalsgrupper och läger.

Målgruppens kunskap om sina egna rättigheter ska öka:

  • genom att olika verktyg utvecklas för att tillvarata dessa rättigheter,
  • genom att ta fram informationsmaterial
  • genom att etablera ett telefon- och chattstöd.
Målgruppens rättssäkerhet ska öka:
  • genom att projektet tar fram utbildningar om deras situation.
    Utbildningarna kommer att riktas främst till tolkar, jurister och gode män.
Därtill är ambitionen att målgruppen ska uppfatta RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation som är anpassad för och stöttar dem och som erbjuder olika sociala mötesplatser.

Efter projektet är det tänkt att verksamheten ska leva kvar inom RFSL Ungdom.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2016 och avslutades i februari 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.