Till innehållet

Nexus - Förbundsknytkalaset

Projektet drivs av: Riksförbundet Unga Musikanter

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv.

Projektets mål är att utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv. Målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Mötesplatserna är tänkta att fungera som föreningsförmedlingar och som föreningsinkubatorer. De olika mötesplatserna ska kunna erbjuda den enskilda individen och dennes idéer olika föreningsalternativ som i bästa fall förverkligar idén och kanske till och med ger den fler dimensioner. Om inte en lämplig förening finns att tillgå ska man få hjälp och stöd att starta en förening som passar ändamålet. Målet är att dessa mötesplatser ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Metoden och resultaten sammanställs i en guidebok som ska leva kvar hos samarbetsorganisationerna i projektet, och kommer även att spridas till andra ungdomsorganisationer.

Efter projektet

Projektet ledde till att man testade och utvecklade en metod för förbunds- och föreningssamverkan, med arbetsnamnet Nexus. I projektet skulle fyra förbund samverka och testa idén att med hjälp av fyra så kallade fyrar, fysiska mötesplatser med fokus på erfarenhetsutbyten, skapande och stöd, ta fram ett metodmaterial vilket skulle sammanställas i en guidebok och spridas. Dessa fyra fyrar skulle ha en geografisk spridning från norr till söder samt öst till väst. Man kan summera att projektet har nått dessa mål.

Verksamheten lever vidare genom att man har samlat projektets resultat på hemsidan nexus.rum.se som kommer att finnas kvar efter projektet och fortsätta att spridas. Man har samlat projektets erfarenheter i en guidebok om Nexusmodellen som även finns tillgänglig digitalt. Man har även rapporten Kulturlivets fortlevnad. Knytpoddens alla avsnitt finns tillgängliga online och fortsätter spridas, dessutom fortsätter podden att produceras även efter projektets avslut. Man kommer att fortsätta samverka mellan förbunden och använda Nexusmodellen. Två av projektets fyrar kommer att finnas kvar i någon form efter projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i april 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2022-04-29.