Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nexus - Förbundsknytkalaset

Projektet drivs av: Riksförbundet Unga Musikanter

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv.

Projektets mål är att utveckla en samverkansstruktur där fyra riksförbund inom kulturlivet går samman för att på lokal och regional nivå skapa mötesplatser som kan bryta isolering och utanförskap samt locka fler in i ett demokratiskt föreningsliv. Målgrupp är ungdomar mellan 13 och 25 år samt personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Mötesplatserna är tänkta att fungera som föreningsförmedlingar och som föreningsinkubatorer. De olika mötesplatserna ska kunna erbjuda den enskilda individen och dennes idéer olika föreningsalternativ som i bästa fall förverkligar idén och kanske till och med ger den fler dimensioner. Om inte en lämplig förening finns att tillgå ska man få hjälp och stöd att starta en förening som passar ändamålet. Målet är att dessa mötesplatser ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Metoden och resultaten sammanställs i en guidebok som ska leva kvar hos samarbetsorganisationerna i projektet, och kommer även att spridas till andra ungdomsorganisationer.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

97%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.