Till innehållet

Njutvecklingscenter med österländska sporter för personer med funktionsnedsättning i Skåne

Projektet drevs av: KFUK-KFUM Malmö

Beskrivning av projektet

Projektets grundläggande idé är att utveckla och anpassa en ny österländsk sport för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, där fokus ligger på fysiskt och mentalt välbefinnande.

Österländska träningsformer har en mycket tydlig värderings- och standardiseringsmetodik, en tydlig livsfilosofi och ett tydligt tillvägagångssätt med harmoni, fredlighet, balans och icke-provokation. Exempel på ledord är: kontroll av känslor och handlingar som leder till en balanserad själ som kan underlätta samexistens i harmoni med omgivningen. De fysiska aktiviteterna i projektet balanserar förhållandet mellan kropp och själ. En god fysisk kondition ger uthållighet åt sinnet och lärandet. Österländska sporter har även en strikt kod vad gäller uppförande och samspel vilket är till för att lättare samspela och lämna ut ett förtroende om ansvar för de man tränar med. De rent fysiska aspekterna och ”vinsterna” med projektet är att aktiviteterna med barn och unga med funktionsnedsättning motverkar fetma, övervikt mm och ökar balans och motorik. Barn och unga med ADHD, ADD och Aspergers syndrom har dessutom ofta problem med fysisk beröring samt tolkning av andras handlingar, vilket projektet kommer att arbeta med både vad gäller den österländska sporten i sig men även genom de koder och värderingar som hänger samman med sporterna. I projektet har vi utvecklat en ny österländsk träningsform - Hikari Do som är en syntes av olika tekniker, rörelser, metoder och systematiska moment från olika österländska träningsformer och övningar,

Målen med genomförandet av projektet är följande: Att utveckla en ny anpassad österländsk sport/träningsform med utgångspunkt från behov, önskemål och former som formuleras av barn och unga med funktionsnedsättning. Att skapa största möjliga delaktighet och egenmakt för projektets olika målgrupper, dvs barn och unga med funktionsnedsättning. Att implementera den nya österländska sporten i ordinarie verksamheter. Att sprida den nya österländska sporten till andra aktörer i hela landet. Att sammanlagt cirka 600 barn och unga med funktionsnedsättning blir aktiva utövare av den nya österländska sporten under projektets genomförande.

Projektets initiativtagare och målgrupper är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar, framför allt ADHD, ADD, autism, Aspergers syndrom, rörelsehinder och utvecklingsstörning. Projektets innehåll och genomförande bygger på den förstudie som genomförts med över 560 barn och unga med funktionsnedsättning. I samtliga arbetsmoment i projektgenomförandet säkerställs att både tjejer och killar med funktionsnedsättning deltar. Vidare säkerställer vi att personer i olika åldrar deltar och kommer till tals. Vi beaktar även socioekonomiska och etnisk-kulturella aspekter. Arbetet har, som tidigare nämnts, fokus på att maximera deltagarnas inflytande över planering, genomförande, organisering och utvärdering. Under det andra året har alla 164 barn och unga med funktionsnedsättning och i synnerhet projektets UC spelat en viktig roll i utveckling av metoder, tekniker, uppvisningar, lärande, utvärderingar och planering av insatser. Antalet deltagande barn och unga med funktionsnedsättning ökar år tre till 600 i Sverige. Projektet kommer i slutet av året att återigen starta en utvärderingsprocess i alla grupper för att på detta sätt utveckla varje del eller moment ytterligare och förädla våra metoder inför år fyra. Vidareutveckling är en konstant del i Hikari Do. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Unga i Grunden

  • NSPH Skånes utskrivningsguide - ett verktyg för en väg tillbaka

    NSPH Skåne kommer genom projeket Utskrivningsguiden - ett verktyg för en väg tillbaka  att ta fram och implementera ett verktyg för en bättre…

  • Sex för Alla

    Sex För Alla ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att bli sexualupplysare och chans att lära sig om sex, kroppen och känslor.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.