Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Normkreativ Certifiering

Projektet drivs av: NormCreative Settings

Beskrivning av projektet

   

Huvudmålet är att skapa en arbetsmarknad och ett utbildningsväsende mer fri från diskriminering och som tar unga kvinnors kompetenser och erfarenheter på allvar. Projektets mål är att:

  • skapa en diplomerande utbildning tillsammans med vår målgrupp som leder till att organisationer och utbildningar kan erhålla en Normkreativ Certifiering. Certifieringen är en praktisk examen efter genomgången längre utbildning. 
  • att stärka unga kvinnor och att deras erfarenheter & kunskaper ska ges plats, respekteras & påverka organisationer till att bli mer inkluderande & normkreativa.
  • att arbeta med referensgrupper bestående av vår primära målgrupp samt av representanter för deltagande organisationer under hela projekttiden.
  • att arbeta med ytterligare referensgrupp för att inhämta specifika kunskaper om organisationsutveckling, normkritik och inkludering.
  • att samarbeta med 6 organisationer. Dessa organisationer ska sedan fungera som ambassadörer för certifieringen och ge certifieringen legitimitet och tyngd.
  • att tre av de engagerade organisationerna ska genomföra utbildningen i sin helhet under projekttiden. De övriga tre organisationerna ska fungera som ”test”-organisationer för delar av utbildningen. Representanter från organisationerna kommer även att vara delar av referensgruppen. 
  • att förbereda för försäljning och fortsättning av den Normkreativa Certifieringen efter projekttidens slut. År 4 har vi som mål att arbeta med 10 organisationer för certifiering.
 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.