Till innehållet

NSPH:s Brukarrevisionsprojekt

Projektet drevs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Revisorer med egen brukar erfarenhet ska granska avdelningar genom att intervjua utifrån brukar perspektivet. Detta eftersom deras erfarenhet kommer att inge mer förtroende än tjänstemän som har uppifrån perspektivet och därmed ärligare svar.

Vården som erbjuds idag ska i högre utsträckning motsvara brukarens änskemål och behov.

Att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Brukarrevisionerna ska bli så bra och efterfrågas av vården och samhället.

Brurrevisionerna ska vara med egen brukar erfarenhet. Detta är krav i en brukarrevision.

Region Skåne samt Karlstads Universitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Funkisprojektet

    Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar.   

  • Compoz – det ljudande rummet

    I projektet skapar personer med intellektuella funktionsnedsättningar ljud, rörelse och text. Materialet installeras på Audiorama och besökare…

  • Din rätt

    Psykiatrinätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver från augusti 2014 ett treårigt projekt vars mål är att minska förekomsten av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.