Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

NSPH:s Brukarrevisionsprojekt

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)

Beskrivning av projektet

Revisorer med egen brukar erfarenhet ska granska avdelningar genom att intervjua utifrån brukar perspektivet. Detta eftersom deras erfarenhet kommer att inge mer förtroende än tjänstemän som har uppifrån perspektivet och därmed ärligare svar.

Vården som erbjuds idag ska i högre utsträckning motsvara brukarens änskemål och behov.

Att genomföra revisioner där brukarens erfarenheter och kunskaper om verksamheten tas till vara i ett utvecklingsarbete för en bättre vård och stöd.

Brukarrevisionerna ska bli så bra och efterfrågas av vården och samhället.

Brurrevisionerna ska vara med egen brukar erfarenhet. Detta är krav i en brukarrevision.

Region Skåne samt Karlstads Universitet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.