Till innehållet

Ny- och ombyggnation på golfanläggning, fastigheten Stora Kulhult

Projektet drivs av: Billingens Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och förbättra golfverksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en footgolfbana samt en konstgräsbelagd äventyrsbana.

Syftet med projektet är att utveckla och förbättra golfverksamheten för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning genom att bygga en footgolfbana samt en konstgräsbelagd äventyrsbana. Tillgänglighetsanpassningar ska även göras på delar av 18-hålsbanan, i klubbhus och på parkering. Den nya verksamheten består bland annat av ledarledd golf för personer som har drabbats av stroke eller har andra funktionsnedsättningar, även av åldersrelaterad karaktär. Klubben ska även erbjuda generationsöverskridande golfträning för barn och unga med far- och morföräldrar.

Footgolf och äventyrsbanan kommer att vara öppen för kostnadsfritt spontanspel för målgrupperna. Prova-på-tillfällen kommer att arrangeras i samarbete med pensionärsorganisationer och grundskolan på orten.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan. Under våren 2022 ska prova-på-tillfällen arrangeras för pensionärsföreningar, och under hösten 2022 ska aktivitetsdagar för skolor, pensionärsföreningar och parasportare genomföras.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2020.

Kontakt

Ort
Lerdala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-01.