Till innehållet

Ny-/tillbyggnation av klubb- och aktivitetshus på fastigheten Åsegård i Sunne kommun

Projektet drivs av: Mallbackens Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Två byggnader ingår i projektet. Dels ett nytt hus för omklädning, dels ett nytt hus för övriga aktiviteter och samlingslokal. Dessutom kommer ett samarbete med föreningar i bygden inledas för att se vilka intressen och möjligheter som kan dyka upp.

Syftet med projektet är att här skapa en trivsam miljö för att kunna utveckla bygdens aktiviteter. En möjlighet för Mallbacken att kunna bli en ännu mer spännande by i framtiden! Det är redan en smått unik bygd (ja så säger väl alla bygder kanske!) med en aldrig sinande framåtanda mitt i skogen. Beläget i "korset" mellan Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner ser vi Mallbacken som en central ort. Nu finns snart en jättefin anläggning för att bedriva all möjlig verksamhet på orten, som både kan gagna Mallbackens unga, men även kunna locka dessa 4 kommuners intresserade till aktiviteter som kanske inte passar nog många för att kunna bedriva i kommunerna var för sig, T.ex. aktiviteter för funktionshindrade. Vi vill att fokus ska vara att alla ska kunna vara med och få ta del av Mallbackenandan. Tack vare aktivitetshuset blir möjligheterna mycket större att lyckas!

Målet med projektet är att det ska finnas möjlighet för ungdomar i alla åldrar i Mallbacken att kunna samlas och utöva de aktiviteter som passar. Mallbacken har länge varit ett centrum för fotboll, nu kommer möjligheten att finnas för fler att få spela på Strandvallens gräs, och förhoppningsvis kommer även funktionshindrade att kunna göra det i större omfattning, när det äntligen finns omklädningsmöjligheter. Ett projekt med "idrott för alla", med fokus på att alla ska få idrotta för att ha kul, utan prestationskrav, är en målsättning att kunna få igång inom kort.

Aktivitetshuset ska inte bara handla om fotboll, och vid en träff har flera av de föreningar som varit med i projektet varit på plats och tittat på hur bygget fortskrider och vilka möbleringar etc. som kan passa för olika intressen. Flera av idrottsföreningarna i bygden ser möjligheter med omklädningsrummen vilka kan ge förutsättningar för aktiviteter för fler, och aktivitetshuset med flera rum, bl.a. samlingsrum med tv och sällskapsspel kommer passa bra för andra lugnare aktiviteter, där byalagen ser potential att utveckla sina aktiviteter.

Ett samarbete mellan föreningar och byalag i bygden är ju redan igång, nästa steg blir att bjuda in representanter för Sunne, Hagfors, Torby samt Munkfors kommuner för att se vilka möjligheter som kan finnas tillsammans.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2015.

Kontakt

Ort
Lysvik

Liknande projekt

  • Ombyggnation av lokal och anläggande av boulebana på Strandvik 1:43, Sunne kommun

    Projektets syfte är att skapa en naturlig mötesplats året runt med aktiviteter i och utanför bygdegården för personer över 65 år.

  • Nybyggnation av klubblokal och gym

    IFK Ölme har fått stöd att bygga en klubblokal där unga kan umgås före och efter träning, träna styrka, spela spel, göra läxor, ha teori, utbildning…

  • Utegym

    Smedjebackens Fotbollsklubb vill anlägga ett utegym i anslutning till Herosvallens idrottsplats för att öka utbudet av träningsmöjligheter i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.