Till innehållet

Ny inomhusanläggning i Alingsås kommun

Projektet drivs av: Alingsås Idrottsförening (AIF)

Beskrivning av projektet

Vi arbetade unde våren 2013 fram en kravspecification över vad som måste kunna tillgodoses i den nya anläggningen. Nästa steg för oss var att se om vi hade möjlighet lösa finansierinsfrågan.

Målet för oss är att uppföra en inomhusanläggning som ger vår friidrott tillgång till 5 löparbanor á 80 meter, längd- och höjdhoppsgrop, samt  tillgång till en kastbur. Anläggningen kommer även att innehålla en separat gymdel som kommer att drivas av ett företag inom branschen. Effekterna blir att möjligheterna ökar för våra friidrottare att träna på hemmaplan under vinterhalvåret. F n reser ett antal till Borås eller Göteborg för sin träning under vintersäsongen. Detta har gett som konsekvans att ungdomar har slutat med sin idrott då möjligheterna till träning på hemmaplan varit begränsade och resvägen till andra arenor varit 4 mil enkel väg. Som förening kommer vi nu också att ha ett intressant utbud till stadens skolor inom framförallt friidrotten. Som nämnts ovan löser vi även akuta problem med omklädningsrum m m för både friidrott och fotboll som är några av våra verksamheter.

Förhoppningsvis faller nu de sista bitarna på plats de närmsta dagarna, bl a måste vi få bygglov beviljat av kommunen. Därefter kommer bottenplattan gjutas på den nya anläggningen. Vi hoppas på en mild vinter ytterligare några dagar. Dessutom måste vi nu tillsammans med byggherren planera för frivilliginsatser under byggperioden.Vi arbetar också fram fram material för sponsorstöd och individuella bidrag till projektet och hoppas att alingsåsarna kommer att vilja bidra och stötta den nya anläggningen som beräknas vara på plats till 1 juli 2015.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Kontakt

Ort
Alingsås

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.