Till innehållet

Ny på landet

Projektet drivs av: Civilförsvarsförbundet Västra Östergötland

Beskrivning av projektet

Projektet Ny på landet syftar till att öka ensamkommande ungdomars möjligheter till och kunskaper om friluftsliv under årets alla årstider.

Projektet inkluderar läger och teamutbildningar med fokus på allemansrätt, säkerhet i naturen, krisberedskap mm. Tanken är att deltagarna ska lära sig att nyttja naturen för fritid och idrott, oavsett årstid. Ungdomarna blir delaktiga i alla moment, från planering och genomförande av aktiviteter till matlagning. Efter projekttiden är planen att en aktiv ungdomssektion ska ha skapats som driver fortsatta aktiviteter med utgångspunkt från föreningens lokal, Tjädern. Projektet har avslutats i förtid. Arvsfondsdelegationen bedömde att förutsättningarna för projektets fortsatta genomförande inte var tillräckligt goda.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Mjölby
Sidan uppdaterades 2020-06-02.