Till innehållet

Ny verksamhetslokal för bågskytte på fastigheten Tuve 18:12 och Tuve 14:187 i Göteborg stad

Projektet drevs av: Bågskyttesällskapet Gothia (BS Gothia)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att möjliggöra bågskytteverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning genom att bygga en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall.

För närvarande bedrivs verksamheten utomhus sommartid, och vintertid i ett garage i en källare som har dålig ventilation och inte är tillgänglighetsanpassad. I projektet ingår att bygga en ny och tillgänglighetsanpassad hall med en skjutbana, samlingsrum, omklädningsrum och handikapptoaletter. Efter byggnationen ska föreningen i samarbete med föreningar och andra aktörer i kommunen aktivt verka för att inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten genom prova-på-tillfällen och organiserad verksamhet.

Efter projektet

Byggnationen är färdigställd enligt plan. Till följd av coronapandemin har verksamheten inte kunnat komma igång. Föreningen följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och kommer att starta verksamheten så snart det är möjligt.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2018.

Kontakt

Ort
Hisings Kärra

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-09.