Till innehållet

Nya mötesplatser mellan unga människor på landsbygden.

Projektet drevs av: Jämjö GoIF

Beskrivning av projektet

Ett projekt som ska öka attraktionskraften på landsbygden i östra Blekinge för barn och ungdomar. Detta gör vi genom lekar och aktiviteter på en fin konstgräsplan i Jämjö Jämjö Idrottsplats ska vara ett lekcentrum för barn i alla åldrar. 

Projekektet har flera olika syften.  1. Att öka attraktionskraften för unga människor att leva och bo på landsbygden i östra Blekinge genom att kunna erbjuda roliga aktiviteter och lek.  2. Att utveckla barns förmåga att leka och att aktivera sig fysiskt. 3. Att genom leken skapa bättre relationer med varandra.   4. Att skapa ett bättre rastklimat på skolgårdarna genom projektets rastaktiviteter.   5. Att kunna skapa en mötesplats där barn i olika åldrar kan träffa varandra och umgås på sin fritid. Vi vill göra Jämjö Idrottsplats till en plats som alltid är öppen och tillgänglig för barnen och vi hoppas kunna skapa en naturlig mötesplats ditbarnen alltid känner sig välkomna.  

Visioner och Mål Vår grundläggande ambition är att Jämjös nya konstgräsplan ska fyllas med aktiviteter och lekar varje dag året runt. Genom den stora mängd lekmaterial som projeket äger kunna inspirera och aktivera barnen till rolig lek. Vi vill kunna skapa en ny unik samlingsplats för unga människor på landsbygden i Östra Blekinge.Vi vill erbjuda barn och ungdomar möjligheten till att utveckla, träna och förbättra sin motorik, koordination, fysiska status och balans.Vi vill kunna stärka vänskapsbanden mellan barnen genom att satsa på att köra övningar med fokus på samarbete och övningar där barnens samarbetsförmåga sätt på prov. Att kunna stärka Jämjö GoIF:s roll i samhället som en viktigt kraft för bygden.

Vägen framåt för Jämjö GoIF:s arvsfondsprojekt.  Vi har fått fantastiska och unika möjligheter att kunna åstakomma något riktigt roligt och minnesvärt för barn och ungdomar på landsbygden i Östra Blekinge som deltar i Jämjö GoIFs arvsfondprojekt. Möjligheter som vi är väldigt glada och tacksamma över.Vägen framåt för vårat arvsfondsprojekt handlar om att ha rätt vilja och inställning. Att hela tiden försöka göra allting i projektet lite bättre än förra gången.  Vi har höga ambitioner med projektet och vi vill verkligen att barnen och alla övriga projektdeltagare ska känna en stor delaktighet och glädje av att vara med i Jämjö GoIFs arvfondsprojekt. Vi vill ständigt kunna erbjuda barnen nya leksaker, nya lekar och bättre uppleveleser. Detta är projektets väg framåt, att hela tiden vilja utvecklas. Vi gör det här för alla barnen, för Jämjö GoIF och för Allmänna Arvsfonden.         

Vi värnar om barnen och det är för dem som vi arrangerar Jämjö GoIFs arvsfondsprojekt och det är därför av stor vikt att de är delaktiga. Efter varje avsluad termin skickar Johannes ut utvärderingsdokument som barngrupperna får fylla i och skicka tillbaka till Johannes. Där får barnen och pedagogerna framföra sina synpunkter på innehållet i projektet.  Önskemål på vilka lekar och vilka leksaker som ska användas i projektet kommer fram genom de här enkäterna.  Det är genom de vädefulla och viktiga synpunkterna som jag får av grupperna som jag kan planera ett skräddarsytt innehållet i projektet. Flera leksaker har tillkommit till idrottsplatsen genom att barnen har fått vara delaktiga med sina önskemål.  Det är på den här vägen vi tror på och det är genom delaktighet vi kommer att fortsätta att skaffa oss nya anledningar till att vara stolta över projektet.  

De grupper och skolor som idag är och har varit involverade i Jämjö GoIF:s arvsfondsprojekt på olika sätt är:

 • Jämjö Kyrkskola är involverade genom att tre stycken fritids kommer till Idrottsplatsen varje månad. Lönneberga och Sörgården varannan fredag och Villa Villekulla på onsdagar. Kyrkskolan är den största samarbetspartnern till projektet. Varje onsdagsrast är Johannes nere på skolgården med leksaker och organiserade rastaktiviteter.
 • Jändelskolans mellanstadium i Jämjö har en grupp som kommer till konstgräsplanen varje tisdag i Klubben. Johannes är varje onsdag på skolgården och arrangerar rastaktiviteter.
 • Ramdala Skola har samarbetet varit som starkast under 2013. Rastaktiviteter bedrevs nere på skolan i organiserad form på höstterminen 2013. Vi kommer till höstterminen 2014 bjuda in skolan till idrottsplatsen i regelbunda besök. 
 • Ådalens Förskola har två aktiva grupper i Eken (3-5 år) och Björken (3-5 år) som kommer varje vecka till Jämjö IP.
 • Tallets Förskola kommer till konstgräsplanen varje fredag med sina två avdelningar Ekorren (3-5 år) och Älgen (1-2 år).
 • Paradisets förskola har sin fyraårs grupp som kommer varje tisdag och avdelning Grodan(1-2 år) besöker idrottsplatsen på tisdagar och onsdagar.
 • Skrävle Fritids har Johannes besök för lekar och gruppen är inbjudna till Jämjö IP under hösterminen 2014. 
 • Sturkö Skola har varit med alla sina barn på IP under två aktivitetsdagar i Maj 2014.
 • Torhamn Skola 
 • Fågelmara Skola

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Jämjö

Liknande projekt

 • Att fånga en förändring

 • Familjehemscentraler

  En mötesplats dit familjehem kan komma och/ eller vända sig till för att byta erfarenheter med varandra, få vägledning och information. En…

 • Flerspråkiga barns delaktighet i scenkonst

  Inom ramen för projektet produceras två professionella flerspråkiga föreställningar där elever i åk F-3 respektive åk 4-6 är med i alla delar av…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.