Till innehållet

Nya Vägar

Projektet drevs av: Falkenbergs Fontänhus

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att utveckla nya former av stödinsatser till ungdomar med psykisk ohälsa för att förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. I projektet ska en modell tas fram som bland annat ska bestå av storytelling och samverkan med arbetsgivare, övriga delar kommer att utvecklas tillsammans med målgruppen. Verksamheten ska erbjuda målgruppen ett socialt sammanhang som de idag inte har. Projektet ska även verka för en ökad samordning och samsyn mellan olika aktörers insatser för den enskilde.

Målet är att öka antalet ungdomar i sysselsättning och minska deras behov av försörjningsstöd.

Efter projektet ska Falkenbergs Fontänhus fortsätta arbeta enligt modellen med målgruppen. Målet är att finansieringen ska ske via ett IOP mellan kommunen och Fontänhuset.

Projektet drivs i samarbete med Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen.

Efter projektet

På individnivå ledde projektet till att 12 unga har fått arbete, 5 personer har börjat studera och 7 personer har kommit ut i praktik eller arbetsträning och daglig verksamhet. Målgruppen har fått mer kunskap om myndigheter och har därmed fått bättre koll på sin egen situation och sina insatser. Flera uppger att de mår bättre.

Metoderna i projektet som visat sig framgångsrika (individuell coaching och stöd, Storytelling i grupp, direktkontakt med en lärare på en folkhögskola, sociala aktiviteter för välmåendet) kommer att leva vidare inom ordinarie verksamhet.

Delar av projektets lyckade metoder lever vidare i Fontänens ordinarie verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

jonas@falkenbergsfontanhus.se
Ort
Falkenberg

Liknande projekt

  • Välkommen in och ta plats

    Projektet syftar till att nyanlända 18-25 år ska komma in i det svenska samhället snabbare, genom att erbjuda ett sammanhang med breda kontaktnät…

  • Drevet

    Projektet syftar till att underlätta för ensamkommande flyktingungdomar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar möjligheten till sysselsättning och…

  • Filmbron

    Projektet Filmbron ska skapa ett nätverk för att stärka ungdomar med filmintresse.

Sidan uppdaterades 2022-10-14.