Till innehållet

Nya vägar - trafikkunskap för alla

Projektet drivs av: Örebro läns Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i bilsportaktiviteter på samma villkor som andra.

Målet är att ta fram ett tillgängligt utbildningsmaterial för målgruppen som ska användas i undervisning i trafikkunskap hos bilsportföreningar och andra aktörer. Det ska underlätta målgruppens deltagande i bilsportaktiviteter och leda till ökad trafikkunskap generellt och därmed en tryggare och säkrare trafikmiljö både inom sporten och i trafiken. Primär målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar i Örebro län. Sekundära målgrupper är ledare och instruktörer i bilsportföreningar och studieförbund och tjänstemän som möter målgruppen, till exempel inom daglig verksamhet och gruppboenden.

Utbildningsmaterialet tas fram genom att först kartlägga och analysera nuvarande trafikundervisning och utbildningsmaterial. Med hjälp av fokusgrupper bestående av målgruppen samlas erfarenheter och behov av utbildning för ökad trafikkunskap in. Det färdiga materialet kommer sedan att förvaltas av SISU Idrottsutbildarna och användas av bilsportföreningar i praktisk undervisning och av studieförbund och skolor för en mer generell trafikkunskap.

Efter projektet

Projektet ledde till ökad kunskap och medvetenhet om trafikkunskap hos målgruppen, både kopplat till folkrace och till ”vanlig” trafik. De har tagit fram utbildningsmaterial och handledarmaterial som används av olika aktörer.

Verksamheten fortsätter genom:

 • Kumla funktionshindrades motorklubb, som fortsätter att utbilda nya och gamla medlemmar.
 • Svenska Bilsportförbundet, som ansvarar för utbildningsmaterialet och handledarmaterialet riktat mot folkrace. Materialet finns på deras utbildningsportal som är öppen för alla.
 • Lära förlag (ett förlag inom särskola), som ansvarar för materialet som riktar sig mot skolan. Materialet ligger på deras utbildningsportal och distribueras till skolor via en licens.
 • Aktiv skola (en stiftelse som kostnadsfritt erbjuder utbildningsmaterial till alla skolor), som ansvarar för samtalsduken som projektet tagit fram och de ska jobba med aktiv spridning av den till årskurs 3 under 2020.
 • Vuxenskolan, som har startat studiecirkeln ”Ratta rätt” kring trafikfrågor baserat på materialen som projektet tagit fram.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

 • Pratkartan

  Att introducera en s.k. "pratkarta" på vårdcentraler för att patienter som kommer dit mer självständigt skall klara sin kommunikation. Det kan både…

 • ROTA

  ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

 • SV Kulturcollege

  Unik utbildning efter gymnasiesärskolan som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Vi arbetar med kultur som verktyg för att…

Sidan uppdaterades 2021-03-17.