Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nya vägar - trafikkunskap för alla

Projektet drivs av: Örebro läns Idrottsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i bilsportaktiviteter på samma villkor som andra.

Målet är att ta fram ett tillgängligt utbildningsmaterial för målgruppen som ska användas i undervisning i trafikkunskap hos bilsportföreningar och andra aktörer. Det ska underlätta målgruppens deltagande i bilsportaktiviteter och leda till ökad trafikkunskap generellt och därmed en tryggare och säkrare trafikmiljö både inom sporten och i trafiken. Primär målgrupp är personer med olika funktionsnedsättningar i Örebro län. Sekundära målgrupper är ledare och instruktörer i bilsportföreningar och studieförbund och tjänstemän som möter målgruppen, t.ex. inom daglig verksamhet och gruppboenden. Utbildningsmaterialet tas fram genom att först kartlägga och analysera nuvarande trafikundervisning och utbildningsmaterial. Med hjälp av fokusgrupper bestående av målgruppen samlas erfarenheter och behov av utbildning för ökad trafikkunskap in. Det färdiga materialet kommer sedan att förvaltas av SISU Idrottsutbildarna och användas av bilsportföreningar i praktisk undervisning och av studieförbund och skolor för en mer generell trafikkunskap.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-06-02.