Till innehållet

Nyanlända barn, idrott och inkludering

Projektet drevs av: Bris - Barnens rätt i samhället

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att Bris och Riksidrottsförbundet gemensamt gör en satsning för att stärka idrottsledare och tränare i deras möten med unga i utsatta situationer.

Målet är att ta fram metoder och verktyg samt en stödfunktion för ledare och tränare i mötet med barn och unga med erfarenhet av flykt. Målgruppen för projektet är barn och unga med erfarenhet av flykt, samt idrottsledare, tränare och organisationsledare inom svensk idrott.

Projektet ska ta fram ett kunskapspaket som ska ingå i idrottens digitala plattform för idrottsledare. Det kommer erbjudas en stödlinje för ledare, och en informationssatsning kommer att riktas till barn och unga om Bris.

Efter projektet ska stödlinjen till Riksidrottsförbundets ledare bli en del av Bris befintliga verksamhet. Utbildningsmaterial och verktyg kommer att finnas på Riksidrottsförbundets utbildningsplattform samt spridas till andra aktörer som möter målgruppen.

Efter projektet

Genom projektet har Bris och Riksidrottsförbundet genomfört flera gemensamma seminarier riktade till idrottens ledare med fokus på frågor om nyanlända barn, inkludering och trygg idrott.

Ett material om samtal med barn och unga, "Viktiga vuxna inom idrotten- att samtala med barn", har tagits fram. Bris kuratorer och idrottens koordinatorer har haft erfarenhetsutbyte av varandra och tagit del av kunskapshöjande insatser om bemötande, migration och hedersrelaterat våld. En idrottslinje har varit bemannad på Bris varje vardag mellan 9-12. Information om Bris har riktats för att nå fler nyanlända barn och unga.

Projektet har inneburit ett fördjupat samarbete mellan Bris och Riksidrottsförbundet, där man har utbytt erfarenheter om behov av stöd. Projektet har stärkt Bris position inom idrotten.

Verksamheten fortsätter genom att den kunskap och information som tagits fram inom projektet nu finns införlivad i Riksidrottsförbundets satsningar kring en trygg och inkluderande idrott. Bris kommer fortsätta att rikta information till barn inom idrotten och barn som nyligen kommit till Sverige. Idrottslinjen och kommunikationsinsatser fortsätter som en del av Bris befintliga verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-07.