Till innehållet

Nybyggnad av allmötesplats/spontanidrottsyta på fastigheten 91:1

Projektet drevs av: Degeberga Byalag

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga, en spontanidrottsyta ska  utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar.

Projektet syftar till att bygga en mötesplats för fysisk aktivitet i Degeberga. En spontanidrottsyta ska anläggas som är utformad så att den primärt attraherar barn och ungdomar. Innehållet ska vara en multiplan, motorikbana, böljande löparbanor samt ett utegym. Hela anläggningen kommer att vara tillgänglighetsanpassad så att man kan förflytta sig mellan alla delar med både rullstolar och rullatorer.

Efter projektet

Anläggningen fungerar fullt ut som planerat, både som ett socialt nav och som en samlingspunkt för särskilda intressen kopplat till fysisk aktivitet. Åldersgrupperna som samvistas på anläggningen är från 1 år till 99 år och det går inte att se någon tydlig tidsuppdelning, utan ungdomar och äldre brukar anläggningens olika delar parallellt samtidigt.

Flertalet sportföreningar tränar strukturerat men spontant på anläggningen. Utegympa grupper träffas I gg per vecka på gräsplatsen intill anläggningen och använder motorikbanan för stabilitetsträning.

Skolungdomarna brukar anläggningen efter skoltid.

De upplysta öppna ytorna har skapat samlingspunkter kvällstid.

Efter pandemins avslut kommer Byalaget att öka antalet planerade verksamheter på anläggningen, för byalagets skull.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Kontakt

Ort
Degeberga

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-02-03.