Till innehållet

Nybyggnad av träningshall på Lyckorna GK Uddevalla Kommun

Projektet drivs av: Lyckorna Golfklubb

Beskrivning av projektet

Visionen är att bli den bästa träningsanläggningen i Bohuslän och navet för alla distriktets golfjuniorer. En naturlig samlingsplats för barn, ungdomar och funktionshindrade. 

Lyckorna golfklubb planerar att bygga en träningshall på sin golfanläggning för att skapa en unik och tillgänglig aktivitetsmiljö året runt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Klubben är utsedd att vara regionens handigolfklubb av Bohuslän-Dals golfförbund och har hand om träning för personer med funktionsnedsättning i hela distriktet. Parallellt ska klubben arbeta för att utveckla sin juniorverksamhet, för att locka fler tjejer och nya målgrupper som till exempel ensamkommande ungdomar. Hallen ska erbjuda både träning av svingar, närspel, fysträning och rum för möten och utbildning. Organiserad träning, aktiviteter, läger och prova-på-dagar kommer att arrangeras. Samarbete sker med kommunen, boenden för strokepatienter och ensamkommande samt distriktsgolfförbund.

Projektet är viktigt för att attrahera och utveckla barn och ungdomar i alla åldrar, men framförallt de som kommer upp i 14 årsåldern. Klubben har goda förutsättningar för att bedriva träning. Problemet är att klubben inte har någon möjlighet till meningsfull träning vid dåligt väder eller under vinterhalvåret. Juniorlokalen som finns på klubben används flitigt men måste inom en snar framtid antingen rivas eller genomgå en omfattande renovering. Här finns ett stort behov men också stora möjligheter, vilka det planerade projektet skulle kunna fånga upp.

Klubben ska bli tillgänglig året runt för alla målgrupper. Klubben vill öka antalet juniorer i träning över en treårsperiod med 100 %. Det innebär med utgångspunkt från dagens nivå en målsättning om 166 juniorer i träning 2020. Målet är att antalet sammankomster fördubblas under en treårsperiod, det vill säga 500 tillfällen 2020. Målet är att genomföra träningsläger under vintersäsongen för egna juniorer. Målsättningen är att marknadsföra Lyckorna som träningsanläggning och erbjuda junior- och handigolfgrupper paket för träningsläger i Ljungskile. Träningen för handigolfare ska öka från två gånger per månad till minst fyra gånger per månad under högsäsong och omfatta två träningar per månad under vintersäsongen. Antalet deltagare ska öka från dagens nivå på åtta personer till minst det dubbla. Genomföra regelbundna aktiviteter för att underlägga integrationen av ensamkommande flyktingbarn i kommunen.

För att skapa en delaktighet i projektet kommer vi genomföra aktiviteter tillsammans med målgrupperna. Aktiviteterna ska syfta till att påverka projektet i rätt riktning och ta reda på vilka tillägg eller förändringar som kan behövas. RF:s metod för Barnkonsekvensanalys har använts för att fånga upp önskemål bland klubbens juniorer. Hela projektets utgångspunkt är barnets bästa, vilket också i alla sammanhang torde vara det långsiktigt bästa för föreningen. 

Fler nyskapande egenskaper tillförs genom samarbeten mellan Lyckorna GK och andra intressenter, såväl inom golfen som inom andra områden. Här följer fyra exempel på samarbeten som möjliggörs. Under 2016 planerar BDGF en specifik tjejsatsning som involverar fem golfklubbar, däribland Lyckorna GK. Satsningen är ett pilotprojekt för att få igång en verksamhet som specifikt ser till flickors behov när det gäller idrottsutövandet i allmänhet och golfen i synnerhet. Golfen behöver fler tjejer! Lyckorna Golfklubb har blivit utsedd att vara distriktets officiella träningsanläggning för HandiGolf. Detta innebär i sig en unik situation som vi vill tillvarata genom att skapa rätt förutsättningar för funktionshindrade. De senaste åren har vi flera av klubbens medlemmar drabbats av stroke. Treklöverhemmet, Bräcke diakoni, har erfarenhet av strokerehabilitering genom golfspel och ser stora möjligheter till rehabiliteringsaktiviteter på Lyckorna GK. Ytterligare en viktig målsättning är kunna medverka till integration av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar på orten. Klubben har kontakt och planerar aktiviteter med ett kommunalt och två privata boenden som båda visat stort intresse för ett samarbete med föreningen. I dagsläget finns det ca 50 ensamkommande barn i boenden och familjehem enbart i Ljungskile vilket under de närmaste månaderna kommer att öka till minst 70 barn.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2016.

Kontakt

Ort
Ljungskile

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.