Till innehållet

Nybyggnation - en studio på fastighet Västanå 7:38 i Älvkarleby kommun

Projektet drevs av: Älvkarleby Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att förlänga träningssäsongen för barn- och ungdomsverksamheten samt för handigolfen genom att bygga en tillgänglighetsanpassad golfstudio.

Den nya verksamheten kommer att bestå av:

  • organiserad träning
  • prova-på-verksamhet
  • spontanträning
  • träningshelger.

Förhoppningen är att kunna behålla befintliga handigolfare, juniorer och locka nya ungdomar att spela golf genom förbättrade träningsförutsättningar under vintern.

Efter projektet

Vinterträning startades för barn och ungdom omgående efter att lokalen godkänts att ta i bruk av kommunen. Träningar genomfördes 2–3 ggr per vecka för målgruppen med möjlighet till egenträning för juniorerna. Lokalen användes också under de olika vinterloven då aktiviteter arrangerats kostnadsfritt av golfklubben för kommunens skolbarn och ungdomar.

Vi har även organiserat ett mindre antal grupper för personer med funktionsvariation vid ett par tillfällen. Att det inte varit i regelbunden träning för dessa i högre grad beror på att vi jobbar med en nystart för denna målgrupp efter pandemin. Målgruppen har haft svårt med logistiken då många av de som besökt oss tidigare tillhör riskgrupp och haft stora utmaningar med transport.

Lokalerna har också använts for nybörjarkurs för nya golfspelare 1–2 ggr per vecka och veckoträningar har arrangerats för målgruppen 65+ (SR) 1–2 ggr per vecka under vintern.

Aktiviteter har anordnats under den första månaden för att visa vår nya fina lokal och vilka möjligheter den ger oss. Vi har bjudit in juniorer, övriga medlemmar och alla andra intresserade till att komma och få en visning av lokalen.

En eller flera visningar gjordes varje dag under ett par veckors tid efter det att vi hade fått godkänt att ta lokalen i bruk.

Marknadsföringen av lokalerna har skett genom klubbens eget nyhetsbrev, hemsida, FB, Laget.se och direktutskick. Vi har också haft direktkontakt med kommunen och ansvariga inom Fritid. Kommunen har ombesörjt att information kommit ut till alla barn och ungdomar i samband med skolloven och av klubben arrangerade golfaktiviteter. Skolorna har också kontaktats direkt via idrottslärare.

De dagverksamheter vi tidigare haft kontakt med har kontaktats igen och flera tillfällen är inbokade för kommande sommar (år 2023).

Beviljat belopp

1 078 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

1 078 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Älvkarleby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-03.