Till innehållet

Nybyggnation - multibana för sport och hälsofrämjande aktiviteter i Östervåla

Projektet drivs av: Östervåla If, Skidsektionen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en belyst multibana i anslutning till ett befintligt motionsspår.

Multibanan ska bestå av en asfalterad aktivitetsplats och en asfalterad bana med olika åkriktningar och svårighetsgrad. Banan ska användas till rullskidor, inlines, promenader, lekar, teknikträning och landhockey för främst målgrupperna barn och ungdomar.

Beviljat belopp

2 783 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

2 783 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Östervåla
Sidan uppdaterades 2022-03-03.